Programy pro SŠ a SOU

Vzhledem k historii zdejší přírody i lidských pokolení je učebnice Broumovska opravdu pestrá. Krajina Broumovska a její památky jsou pro nás názornou učebnicí i pracovním listem. Naše programy probíhají v národní kulturní památce Klášter Broumov nebo v jedinečném prostředí skalních měst Broumovska, krajině barokních památek. Po domluvě s Vámi rádi uskutečníme některé z našich programů i přímo u Vás ve škole.

Děkujeme za zpětnou vazbu na naše programy v krátkém dotazníku zde: https://1url.cz/2KKZiKniha v době středověku

Ukázat jedinečnost Broumovska a podpořit u studentů pozitivní vztah k přírodě a přírodnímu dědictví chce série vzdělávacích programů Kniha v době středověku. Od poloviny ledna 2016, kdy...

Doba trvání: 2 hod.
Cena: 130,-Kč/žák

Lidi to tak nenechaj - zážitkový workshop

​Studenti se seznámí atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou. Zážitkové workshopy jsou vystavěny podle skutečných příběhů a vyprávění pamětníků z archivu...

Doba trvání: 2.5 hod.
Cena: 110,-Kč/žák

Tajemná zahrada

Zahrada nám umožňuje nahlédnout do nejdávnější historie Broumovska před příchodem člověka.Uspořádání krajiny a sídel v ní je dodnes dáno benediktinskou kolonizací před 800 lety. Vznik zahrady za...

Doba trvání: 1.5 hod.
Cena: 100,-Kč/žák


Geo geo geopark

Terénní program seznamuje studenty s významem geoparku, s jeho složením, stavbou a historickým vývojem. Cestou se přímo na nejzajímavějších místech mezi ostrými hřebeny a hlubokými stržemi dozvíte,...

Doba trvání: 5 hod.
Cena: 130,-Kč/žák

Žít baroko

Anotace: edukační program seznamuje studenty s barokní kulturou, hlavními rysy barokní architektury, výtvarného i sochařského umění, částečně také s hudbou. Tento program klade důraz na intenzivní...

Doba trvání: 1.5 hod.
Cena: 110,-Kč/žák

Lidská práva - chraňme je (online workshop)

  Workshop pro studenty, kde se účastníci interaktivní formou seznámí se základy konceptu lidských práv prostřednictvím příběhů pamětníků totalit dvacátého století. Studenti se učí...

Doba trvání: 1.5 hod.
Cena: 30,-Kč/žák


Tak tohle neprojde (online workshop)

Deset přátel se schází, aby společně oslavili narozeniny jednoho z nich. Není to úplně klasická oslava, dárkem pro oslavence je četba samizdatového vydání hry Largo Desolato od zakázaného autora...

Doba trvání: 2.5 hod.

Hledám dům sokolí aneb O fauně Broumovska

Program je zaměřen na upevňování poznatků o živočišných druzích v přírodě a potřebě jejich ochrany. Vzbuzuje u studentů pocit spoluzodpovědnosti za životní prostředí. Broumovsko je domovem mnoha...

Doba trvání: 3 hod.
Cena: 100,-Kč/žák

Broumovsko na dlani

Terénní program po Broumovských stěnách, ve kterém se dozvíte to podstatné o krajině Broumovska. Neminou Vás zajímavosti přírody, historie i současnosti. Budeme číst z krajiny. Dostaneme se do...

Doba trvání: 7 hod.
Cena: 130,-Kč/žák


Pískovec a člověk

Jak důležitý stavební prvek byl pro člověk pískovec? Jak se vyvíjel vztah člověka k pískovci? Jak se pojí pískovec s Broumovskem? Putování po broumovském klášteře plném různých příkladů...

Doba trvání: 1 hod.
Cena: 100,-Kč/žák

Knihtisk

Výukový program seznámí studenty zážitkovou formou s vynálezem knihtisku. Jak se knihy vyráběly před jeho vynálezem? V čem byl hlavní přínos knihtisku? Jak složitá byla práce středověkého písaře v...

Doba trvání: 2 hod.
Cena: 130,-Kč/žák

Voda nad zlato

Program je zaměřen na měnící se klima, příčiny a následky. Společně se snažíme hledat řešení problémů, které nám měnící se podmínky mohou přinést. Hlouběji pronikneme do problematiky zádrže vody v...

Doba trvání: 3 hod.
Cena: 100,-Kč/žák


Filmfárum

Jeden z našich nejoblíbenějších programů – filmové dílny Filmfárum. Žáci si za přítomnosti zkušeného lektora vyzkouší práci s kamerou, jednoduchou animaci či střih. Společně...

Doba trvání: 5 hod.
Cena: 110,-Kč/žák