Programy pro SŠ a SOU

Vzhledem k historii zdejší přírody i lidských pokolení je učebnice Broumovska opravdu pestrá. Krajina Broumovska a její památky jsou pro nás názornou učebnicí i pracovním listem. Naše programy probíhají v národní kulturní památce Klášter Broumov nebo v jedinečném prostředí skalních měst Broumovska, krajině barokních památek. Po domluvě s Vámi rádi uskutečníme některé z našich programů i přímo u Vás ve škole.

Děkujeme za zpětnou vazbu na naše programy v krátkém dotazníku zde: https://1url.cz/2KKZiNaše krajina

S krajinou kolem nás jsme v neustálé interakci. Budeme poznávat krajinu jak na teoretické úrovni (pomocí map, orotofotosnímků, prezentace), ale i prakticky přímo v terénu. Problematika vody...

Doba trvání: 2.5 hod.
Cena: 140,-Kč/žák

Lidi to tak nenechaj

​Studenti se seznámí atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou. Zážitkové workshopy jsou vystavěny podle skutečných příběhů a vyprávění pamětníků z archivu...

Doba trvání: 2.5 hod.

Geo geo geopark

Terénní program seznamuje studenty s významem geoparku, s jeho složením, stavbou a historickým vývojem. Cestou se přímo na nejzajímavějších místech mezi ostrými hřebeny a hlubokými stržemi dozvíte,...

Doba trvání: 5 hod.
Cena: 140,-Kč/žák


Žít baroko

Anotace: edukační program seznamuje studenty s barokní kulturou, hlavními rysy barokní architektury, výtvarného i sochařského umění, částečně také s hudbou. Tento program klade důraz na intenzivní...

Doba trvání: 1.5 hod.
Cena: 140,-Kč/žák

Lesní ekosystém

  Podíváme se na les komplexně, jako na ucelený systém, kde je vše se vším propojené. Budeme společně odhalovat všechny funkce lesa a zkoumat lesní biodiverzitu. Rozvíjené klíčové...

Doba trvání: 2 hod.
Cena: 140,-Kč/žák

Krajinou děsnou v širé pustině

Terénní program po Broumovských stěnách, ve kterém se dozvíte to podstatné o krajině Broumovska. Neminou Vás zajímavosti přírody, historie i současnosti. Budeme číst z krajiny. Dostaneme se do...

Doba trvání: 7 hod.
Cena: 150,-Kč/žák


Jak se žije v Podnebíně

Simulační hra představuje, jaké jsou očekávané dopady změny klimatu v ČR, a jaká adaptační opatření je možné realizovat na místní úrovni. Hráči se ve hře stávají zástupci obce, kde každý rok...

Doba trvání: 3.5 hod.
Cena: 140,-Kč/žák

Knihtisk

Výukový program seznámí studenty zážitkovou formou s vynálezem knihtisku. Jak se knihy vyráběly před jeho vynálezem? V čem byl hlavní přínos knihtisku? Jak složitá byla práce středověkého písaře v...

Doba trvání: 2 hod.
Cena: 140,-Kč/žák

Tak tohle neprojde

Deset přátel se schází, aby společně oslavili narozeniny jednoho z nich. Není to úplně klasická oslava, dárkem pro oslavence je četba samizdatového vydání hry Largo Desolato od zakázaného autora...

Doba trvání: 4.5 hod.


Klimatická změna

Svět a klima se mění, to je fakt, o kterém se dnes již nepochybuje. Stejně se nepochybuje ani o vlivu člověka na vývoj klimatu. Celá Země je jeden ekosystém, a jakékoliv narušení tohoto systému se...

Doba trvání: 2.5 hod.
Cena: 140,-Kč/žák

Půda

Půda bývá u člověka opomíjeným přírodním systémem, a přitom hraje v ekosystémech důležitou roli - ovlivňuje vsakování vody a její zádrž, produkci potravin, sekvestraci uhlíku. Hospodaření s půdou má...

Doba trvání: 2 hod.
Cena: 140,-Kč/žák