Programy pro SŠ a SOU

Vzhledem k historii zdejší přírody i lidských pokolení je učebnice Broumovska opravdu pestrá.Žít baroko

Anotace: edukační program seznamuje studenty s barokní kulturou, hlavními rysy barokní architektury, výtvarného i sochařského umění, částečně také s hudbou. Tento program klade důraz na intenzivní...

Doba trvání: 1.5 hod.
Cena: 100,-Kč/žák

Skriptorium

Ukázat jedinečnost Broumovska a podpořit u žáků pozitivní vztah k přírodě a přírodnímu dědictví chce nový vzdělávací program Skriptorium. Program, který běží od poloviny ledna 2016,...

Doba trvání: 2 hod.
Cena: 120,-Kč/žák

Tajemná zahrada

Zahrada nám umožňuje nahlédnout do nejdávnější historie Broumovska před příchodem člověka.Uspořádání krajiny a sídel v ní je dodnes dáno benediktinskou kolonizací před 800 lety. Vznik zahrady za...

Doba trvání: 3 hod.
Cena: 90,-Kč/žák


Lidi to tak nenechaj - zážitkový workshop

​Studenti se seznámí atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou. Zážitkové workshopy jsou vystavěny podle skutečných příběhů a vyprávění pamětníků z archivu...

Doba trvání: 2.5 hod.
Cena: 100,-Kč/žák

Geo geo geopark

Program seznamuje studenty s významem geoparku, s jeho složením, stavbou a historickým vývojem. Program je zaměřen na upevňování poznatků z geologie a využití mimořádně pestré krajiny geoparku...

Doba trvání: 1.5 hod.
Cena: 90,-Kč/žák

Broumovsko na dlani

Terénní program po Broumovských stěnách, ve kterém se dozvíte to podstatné o krajině Broumovska. Neminou Vás zajímavosti přírody, historie i současnosti. Budeme číst z krajiny. Dostaneme se do...

Doba trvání: 7 hod.
Cena: 120,-Kč/žák


Knihtisk

Výukový program seznámí studenty zážitkovou formou s vynálezem knihtisku. Jak se knihy vyráběly před jeho vynálezem? V čem byl hlavní přínos knihtisku? Jak složitá byla práce středověkého písaře v...

Doba trvání: 2 hod.
Cena: 120,-Kč/žák

Filmfárum

Jeden z našich nejoblíbenějších programů – filmové dílny Filmfárum. Žáci si za přítomnosti zkušeného lektora vyzkouší práci s kamerou, jednoduchou animaci či střih. Společně...

Doba trvání: 5 hod.
Cena: 100,-Kč/žák

Voda nad zlato

Program je zaměřen na upevňování poznatků o vodě, jejím koloběhu a významu pro život na naší planetě. Část programu nabízíme v terénu, územím nedalekého Zdoňova, kde probíhá projekt Zádrž vody...

Doba trvání: 3 hod.
Cena: 90,-Kč/žák


Hledám dům sokolí aneb O fauně Broumovska

Program je zaměřen na upevňování poznatků o živočišných druzích v přírodě a potřebě jejich ochrany. Vzbuzuje u studentů pocit spoluzodpovědnosti za životní prostředí. Broumovsko je domovem mnoha...

Doba trvání: 3 hod.
Cena: 90,-Kč/žák