Osobní údaje

Zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s činnostmi v rámci naší programové nabídky se řídí následujícímu pravidly. Hlavní činností Maiwaldovy akademie - Vzdělávacího a kultruního centra Broumov je poskytování služeb v oblasti vzdělávání, osvětové činnosti a výstav v Dětské galerii Lapidárium pro školy a veřejnost.

Správcem osobních údajů je Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o. p. s., IČ 02314754, se sídlem Klášterní 1, 550 01 Broumov, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu O, vložka 403. Obrátit se na nás můžete na výše uvedené adrese či prostřednictvím e-mailu ma@klasterbroumov.cz.

Za jakým účelem zpracováváme údaje:

Propagace – zasílání informací, obchodních sdělení a pozvánek na programy. Na e-mail, který jste vyplnili na našich webových stránkách - při vyplnění registračního nebo hodnotícího formuláře, na některou z našich akcí, vám budeme zasílat informace o naší činnosti, pozvánky na naše akce. Z odběru těchto zpráv se můžete kdykoli odhlásit buď přes odkaz v komunikaci, nebo přímým požádáním v emailu. Zvýšujeme tak kvalitu, rozsah a dostupnost námi poskytovaných služeb. 

Jak s údaji pracujeme:

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí aplikací a softwarů. Údaje nám pomáhají při výkonu našich činností.  

Komu můžeme údaje předat:

K zajištění projektu využíváme nástroje těchto třetích osob:
Agentura pro rozvoj Broumovska
ABRA ABRA Software a.s.
veřejnost prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek

Kde mohou být údaje zpracovávány:

Používáme zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v Evropské unii. 

 

skriptorium