Pobytové programy

Vážení pedagogičtí pracovníci, na našich stránkách naleznete širokou nabídku pobytových programů pro jednotlivé stupně škol.

Můžete využít naší připravené nabídky, nebo si vybrat z jednotlivých vzdělávacích programů a zakomponovat je do pobytu v národní kulturní památce Klášter v Broumově. 

Programy jsou zaměřeny na podporu trvale udržitelného způsobu života, objevování rozmanitostí přírody v historickém kontextu místa, ve kterém jsou realizovány. Mohou Vám pomoci jako doplnění školní výuky průřezového tématu Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a k rozvíjení mezipředmětových vazeb.


ADAPTAČNÍ POBYTY 

Cílem těchto programů je adaptace a podpora příznivých vztahů v dětských kolektivech. Programy rozvíjí dnes tolik ceněnou emoční inteligenci, empatii, týmovou spolupráci a další důležité složky osobnosti. Děti se seznamují prostřednictvím psychomotorických her a navzájem se poznávají. Učí se dodržovat předem domluvená pravidla, komunikovat mezi sebou a dávat zpětnou vazbu spolužákům. V našich programech podporujeme u žáků a studnetů rozvoj demokratických kompetencí.

Při sestavování programů je možné kompletně využít zkušeností a nabídek Maiwaldovy akademie - VKCB, nebo vytvořit adaptační program na míru ve spolupráci s Vámi.   


FILMFÁRUM - HRANÝ FILM - 3 denní

Už Vás nebaví natáčet domácí videa a rádi byste se naučili správné technice hraného filmu a dozvěděli se tak, čeho se vyvarovat a co naopak využít? Tak právě pro Vás je tu připravena pobytová akce, která je založena na kořenech filmové tvorby. Projdete s námi proces od počátku vzniku filmu, přes scénář, techniku i aktivní natáčení, až po následnou postprodukci.  Odměnou i vzpomínkou Vám bude Váš vlastní film.

Oblast: audiovizuální

Místo uskutečnění: Klášter Broumov, klášterní zahrada

Určeno: pro II. stupeň ZŠ

 

FILMFÁRUM - ANIMACE - 3 denní

Máte rádi animované pohádky a rádi byste si natočili svoji vlastní, ale nevíte, jak na to? Víte, co to je pixilace? Pojďte s námi proniknout do světa filmové tvorby, naučíme Vás základy animovaného filmu, jak pracovat s kamerou, spolupracovat ve štábu, triky ve filmu a další. Výsledkem bude Váš první vlastní animovaný film!

Oblast: audiovizuální

Místo uskutečnění: Klášter Broumov, klášterní zahrada

Určeno: pro I.stupeň ZŠ

 

TAJNÁ ŠIFRA MNICHA JANA - 3 denní

Máte rádi záhady a hlavolamy? Vyluštěte spolu s námi jednu z největších záhad mnicha Jana! Jaká to bude? Nechte se překvapit! I na této pobytové akci nebudou chybět základy filmové tvorby a Vy tak budete mít možnost proniknout do světa filmu a dešifrovat jeho zákulisí. 

Oblast: humanitní, audiovizuální

Místo uskutečnění: Klášter Broumov, klášterní zahrada

Určeno: pro II. stupeň ZŠ

 

HONBA ZA POKLADEM BENEDIKTINŮ - 3 denní

Kdo by neznal slavného loupežníka z Kovářovy rokle? Pojďte s námi prožít příběh, který se opírá o známou báj o náčelníkovi loupežníků Červeném Hánesovi! Celý pobyt bude opřen o základy filmové tvorby, stanete se tedy nejen dobrodruhy, ale i režiséry a herci a vznikne Vám tak originální film.

Typ: 3 denní pobytová akce

Oblast: humanitní, audiovizuální

Místo uskutečnění: Klášter Broumov, klášterní zahrada, terén

Určeno: pro I.stupeň ZŠ a II.stupeň ZŠ

 

Projekt Klášter Broumov - Pobytové EVP 2017

V roce 2017 probíhají za podpory Státního fondu životního prostředí ČR pobytové vzdělávací environmentální programy - projekt Klášter Broumov - pobytové EVP 2017.
Cílem projektu je zlepšení kompetencí žáků 2. stupně základních škol a studentů středních škol v oblasti environmentální výchovy a udržitelného rozvoje s uvědoměním si odpovědnosti člověka za stav životního prostředí.

Projekt se realizuje s využitím stávajících environmentálních programů: 
Krajinou děsnou v širé pustině 
Šest smyslů 
Broumovsko skrytou kamerou 
Flóra 
Skriptorium
Baroko nejen na oko
Filmfárum
Do podzemí s permoníky
Knihtisk 

Při sestavování programů je možné kompletně využít zkušeností a nabídek Maiwaldovy akademie - Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov, nebo vytvořit Adaptační program na míru ve spolupráci s Vámi.

Určno: pro žáky ZŠ, SŠ, SOU

Kontakt a více informací: 

Martina Junková
martina.junkova@broumovsko.cz
+420 734 443 165