Pobytové programy

Pobytové programy jsou postavené na přímém prožitku z historie, tvořivé činnosti a poznání ekologických souvislostí. Probíhají v národní kulturní památce Klášter Broumov nebo v jedinečném prostředí skalních měst Broumovska, krajině barokních památek. Jsou skvělou alternativou ke škole v přírodě či studijní exkurzi pro všechny věkové skupiny (MŠ, ZŠ, SŠ i skupiny se speciálními vzdělávacími potřebami)

Vážení pedagogičtí pracovníci,

na našich stránkách naleznete širokou nabídku programů, ze které je možné sestavit školní pobyt nebo adaptační kurz pro jednotlivé stupně škol. Můžete využít naší připravené nabídky, nebo si vybrat z jednotlivých vzdělávacích programů a zakomponovat je do pobytu v národní kulturní památce Klášter Broumov. 

Programy jsou zaměřeny na podporu trvale udržitelného způsobu života, objevování rozmanitostí přírody v historickém kontextu místa, ve kterém jsou realizovány. Mohou Vám pomoci jako doplnění školní výuky průřezového tématu Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a k rozvíjení mezipředmětových vazeb.

Cílem našich programů je zlepšení kompetencí žáků základních škol a studentů středních škol v oblasti environmentální výchovy a udržitelného rozvoje s uvědoměním si odpovědnosti člověka za stav životního prostředí. 

Na základě poptávkového formuláře, který naleznete níže, v souboru PDF, Vám zašleme předběžný harmonogram pobytové akce včetně cenové kalkulace.

Kontakt a více informací: 
Martina Junková: +420 734 443 165, ma@klasterbroumov.cz


* Poptávkový formulář (klikni zde)