Pobytové programy

Pobytové environmentální programy 2019 s možností ubytování zdarma

Vážení pedagogičtí pracovníci,

na našich stránkách naleznete širokou nabídku pobytových programů a adaptačních pobytů pro jednotlivé stupně škol. Můžete využít naší připravené nabídky, nebo si vybrat z jednotlivých vzdělávacích programů a zakomponovat je do pobytu v národní kulturní památce Klášter Broumov. 

Programy jsou zaměřeny na podporu trvale udržitelného způsobu života, objevování rozmanitostí přírody v historickém kontextu místa, ve kterém jsou realizovány. Mohou Vám pomoci jako doplnění školní výuky průřezového tématu Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a k rozvíjení mezipředmětových vazeb.

V roce 2019 probíhají za podpory Státního fondu životního prostředí ČR pobytové vzdělávací environmentální programy - projekt Klášter Broumov - pobytové EVP 2019. Pobyty mají díky podpoře SFŽP ubytování zdarma - podmínkou je výběr dvou vzdělávacích programů z naší nabídky. 

Cílem projektu je zlepšení kompetencí žáků 2. stupně základních škol a studentů středních škol v oblasti environmentální výchovy a udržitelného rozvoje s uvědoměním si odpovědnosti člověka za stav životního prostředí. V nabídce jsou tyto pobytové programy, určené žákům 2. stupně ZŠ, SŠ, SOU:

Geo geo geopark

V Geoparku Broumovsko se potkávají stopy dávné minulosti a stopy člověka, který tuto geologicky mimořádně pestrou krajinu dokázal dobře vyžít. A pokud ji rozumí, dokáže ji moudře využívat dál.

Voda nad zlato

Věděli jste, že na Broumovsku nachází jeden z nejvýznamnějších zdrojů kvalitní pitné vody u nás? Slyšeli jste už o Polické křídové pánvi? Jak taková podzemní zásobárna funguje?

Pískovec a člověk

Jak důležitý stavební prvek byl pro člověk pískovec? Jak se vyvíjel vztah člověka k pískovci? Jak se pojí pískovec s Broumovskem? Putování po broumovském klášteře plném různých příkladů toho, jak se člověk učil po staletí využívat a opracovávat.

Hledám dům sokolí aneb O fauně Broumovska

Broumovsko je domovem mnoha zajímavých druhů živočichů. Podrobně poznáme nejrychlejšího tvora na zemi – sokola stěhovavého – i naši největší sovu – výra velkého. Prozkoumáme život bukových pralesů i skalních věží.

Broumovsko na dlani

Terénní program po Broumovských stěnách, ve kterém se dozvíte to podstatné o krajině Broumovska. Neminou Vás zajímavosti přírody, historie i současnosti. Budeme číst z krajiny. Dostaneme se do dávných dob sopek i křídového moře.

Tajemná zahrada

Projděme se klášterní zahradou a společně se ponořme do historie nejen kláštera, ale celého regionu. Zahrada, jež vypadá jako oáza klidu, nabízí svědectví událostí, které zformovaly Broumovsko do dnešní doby.

 

Kontakt a více informací: 

Martina Junková
martina.junkova@broumovsko.cz
+420 734 443 165