Projekty

Královéhradecký kraj v roce 2020 finanačně podpořil Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s v projektu "Osvětou k udržitelnosti".

Královehradecký kraj v roce 2020 finančně podpořil Agenturu pro rozvoj Broumovska, z.s. v projektu "Podpora činnosti environmentálního střediska" 

Královéhradecký kraj v roce 2021 finanačně podpořil Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s v projektu "Podpora Maiwaldovy akademie 2021", účel 21ZPDU11 a účel 21ZPDU12

Královéhradecký kraj v roce 2021 finanačně podpořil Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s v projektu "Knižní vazby", 21KPG05-0013

Nadace Tesco v roce 2021 finančně podpořila Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o.p.s. v projektu "Vy rozhodujete, my pomáháme"

Projekt PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY KLÁŠTER BROUMOV registrační číslo žádosti CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015884 je spolufinancován Evropskou unií, období realizace 2020 - 2023