Vzdělávání

Maiwaldova akademie – Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov rozvíjí environmentální vzdělávání a osvětovou činnost týkající se odpovědnosti k životnímu prostředí, k sobě samým a ostatním lidem.

Nabízí rozmanité výukové programy pro děti a mládež ze světa přírody, ekologie, historie a umění, jež se opírají o bohatství benediktinských tradic a moudrostí.
Necháváme se inspirovat větou: „Ad sapientiam versus“ směrem k moudrosti; v učebnici, kterou je nám svět a život kolem nás.

Prostřednictvím našich vzdělávacích programů učíme žáky a studenty chápat základní environmentální souvislosti a problémy, učíme respektovat požadavky na kvalitní životní prostřední. Účastník vzdělávacích programů se dokáže rozhodovat v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. Prostřednictvím vzdělávacích programů v oblasti kultury a umění podněcujeme k respektu a chápání našich tradic, kulturního a historického dědictví. Naše vzdělávací programy jsou zaměřeny především na rozvoj tvořivosti a smyslu pro kulturu.