O akademii

Symbolem Maiwaldovy akademie je list ginkgo biloby, který se pyšní nádhernou kombinací barev v průběhu celého roku. Tento strom, který je nazýván také jinan dvoulaločný, patří mezi nejstarší a nejodolnější rostliny na naší planetě. Kromě své síly a vytrvalosti, ztvárňuje moudrost. Moudrost, kterou se snažíme hledat a objevovat uvnitř každého z nás. Tento nádherný strom se nachází také v blízkosti sídla Maiwaldovy akademie, v těsné blízkosti budovy bývalého klášterního gymnázia. 

Společně pokračujeme a rozvíjíme benediktinský odkaz trvale udržitelného života. Podporujeme rozvoj Broumovska, území se zajímavou minulostí, barokní architekturou a krásnou přírodou v okolí fascinujících pískovcových skalních měst. Baví nás rozvíjet kulturu a vzdělanost v místě s tak obrovskou tradicí a pamětí.

„Ora et labora“ – „Modli se a pracuj“ je řádovým heslem benediktinských mnichů. V akademii se s úctou vracíme k odkazu modlitby, v podobě krátkých dětských meditací, které zařazujeme na přání do dětských vzdělávacích programů na podporu ztišení a zklidnění. 

Cílem našich vzdělávacích programů je předávat odkaz benediktinské moudrosti:

Radost z poznávání – radujme se z nového, z objevování nepoznaného, hledejme a přemýšlejme v souvislostech, rozvíjejme a podporujme zájem o poznání u dětí.

Radost z jinakosti a rozmanitosti – radujme se z jinakostí, vnímejme rozmanitost přírody a podporujme ji, neodsuzujme rozdílnost a odlišnost. To vše při hledání společného.

Vztah k sobě – usilujme o prožitek vnitřního poznání, klidu, harmonie. Elementů, jichž se v současném dětském světě plném moderních technologií nachází málo.

Vztah k ostatním – podporujme u dětí vzájemnou spolupráci, empatii a respekt.

Víra ve smysluplnost života – chceme pomoci ostatním žít šťastný a smysluplný život.

Společenská odpovědnost – zapojujeme se do projektů a myšlenek podporujících společenskou odpovědnost. Podílíme se na utváření okolí tak, aby zůstalo zachovalé a použitelné pro další generace.

Maiwaldova Akademie usiluje o to, být evropskou vzdělávací institucí – navazujeme na tradici kláštera jako centra vzdělanosti a kultury odkud se ve středověku šířilo umění, literatura, filozofie, křesťanství a mnohé další. 

Pokud máte čas a chuť, můžete nahlédnout do naší vzdělávací koncepce.