Osvětová činnost

„Každý člověk je o to lepší a ušlechtilejší, oč více si váží přírody. Kdo si váží přírody, ten ji i miluje. Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách i ve škole jako jedna z nejvzácnějších vlastností člověka.“ Jan Ámos Komenský

Podporujeme rozvoj kompetencí, které jsou potřebné pro environmentálně odpovědné jednání, týkající se zacházení s přírodou, přírodními zdroji a aktivního ovlivňování svého okolí. 

Pořádáme terénní exkurze, semináře a přednášky, chceme být odpovědní k sobě i k místu, ve kterém žijeme.


Dlouhodobý projekt / Ovocnářství

Dlouhodobý projekt / Ovocnářství

Dlouhodobý projekt / Interpretace přírod. dědictví

Dlouhodobý projekt / Interpretace přírod. dědictví

Dlouhodobý projekt / Ochrana vody

Dlouhodobý projekt / Ochrana vody

Uskutečněné exkurze / Sucho kolem nás

Uskutečněné exkurze / Sucho kolem nás

Uskutečněné přednášky / Návrat sokola krále

Uskutečněné přednášky / Návrat sokola králeUskutečněné akce

Zádrž vody na Zdoňovsku

Navrátit vodu do vysušené krajiny. To je cíl ojedinělého projektu „Zádrž vody v celé ploše povodí Zdoňovska“, na kterém již řadu let pracuje Spolek Živá voda. Letos se ke spolupráci...

S geologem po kuestách Polické křídové pánve

V neděli 3.6.2018 proběhla v rámci Evropského týdne geoparků komentovaná terénní exkurze „S geologem po kuestách Polické křídové pánve“, vedená geologem a manažerem Národního...

Staré odrůdy ovoce jako přírodní a společenské dědictví

26. 9. 2017 ​(Science/Dialog Café EXTRA) Jabloně, hrušně, třešně a další ovocné druhy máme spojené převážně s užitkem v podobě chutných plodů. Staré odrůdy, pěstované tradičně na...

Doba trvání: 2 hod.


Voda, prostředí a my aneb budeme mít co pít?

20. 7. 2017 Jak se zadržuje voda v krajině? Jaké jsou metody a východiska revitalizace toků a niv, budování rybníčků, tůní? Přehrady ano či ne? Jaké jsou filozofické aspekty „Světa...

Doba trvání: 2 hod.

Za prameny geoparku

Neděle 4. 6. 2017   Terénní exkurze plná geologických zajímavostí nás zavedla za vodou a prameny geoparku do lokalit Adršpašsko-teplických skal a Zdoňovska. Se zkušeným lektorem Jiřím...

Doba trvání: 10 hod.
Cena: 50,-Kč/žák