Osvětová činnost

„Každý člověk je o to lepší a ušlechtilejší, oč více si váží přírody. Kdo si váží přírody, ten ji i miluje. Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách i ve škole jako jedna z nejvzácnějších vlastností člověka.“ Jan Ámos Komenský

Podporujeme rozvoj kompetencí, které jsou potřebné pro environmentálně odpovědné jednání, týkající se zacházení s přírodou, přírodními zdroji a aktivního ovlivňování svého okolí. 

Pořádáme terénní exkurze, semináře a přednášky, chceme být odpovědní k sobě i k místu, ve kterém žijeme.