Dlouhodobý projekt / Ovocnářství

“I kdybych věděl, že zítra bude konec světa, přece bych zasadil svou jablůňku.“ Martin Luther

Staré ovocné odrůdy vnímáme jako dědictví po našich předcích , které je třeba zachovat. Jedná se o stromy, které jsou dobře přizpůsobené místním podmínkám a léty prověřené. Vysokokmenné tvary jsou důležitými krajinotvornými prvky, zvyšující biodiverzitu, pomáhají zadržovat vodu v krajině, zlepšují vlastnosti půdy, brání půdní erozi.

V roce 2021 vysadíme sad starých ovocných odrůd nedaleko Broumova. Náš projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Pátráme po dalších možných pozemcích vhodných k založení sadu.