Služby

Naše edukativní programy probíhají v revitalizovaných prostorách národní kulturní památky Klášter v Broumově. Rádi využíváme rozlehlou klášterní zahradu a jednu z nejkrásnějších učeben, kterou je nám divoká příroda v CHKO Broumovsko.

Roku 1989 byl klášter v Broumově navrácen Řádu svatého Benedikta a my rádi respektujeme a ctíme jednu z mnoha výsad tohoto řádu, kterou je upřímná pohostinnost. Našim malým návštěvníkům, proto nabízíme kromě zajímavých edukativních programů, pestré zážitky a služby k jejich spokojenosti v duchu benediktinských tradic.