Putovní výstavy

Knihtisk

Replika středověkého knihtiskařského stroje, která přibližuje objevení přelomového výnalezu knihtisku Johannesem Gutenbergem. 
Expozice obsahuje dřevěný knihtiskařský stroj, obrázkové šablony a litery, válečky a skla na roztírání barvy. 

Technické parametry exponátu:

Knihtiskařský stroj: v 186 cm  x  š 89 cm x l 122 cm

Podmínky zapůjčení a více informací získáte na adresema@klasterbroumov.cz

 

Bezděkovský kostelíčku - Sigismund Bouška

Pokračování loni zahájené výstavy v Muzeu Broumovska k výročí 150 let od narození a 75 let od úmrtí Sigismunda Boušky. Sigismund Bouška byl benediktinský mnich a kněz, působící na konci 19. a počátku 20. století na Broumovsku. Byl všestranným umělcem, básníkem, spisovatelem, překladatelem ze starých románských jazyků, výtvarníkem, hudebníkem a kritikem umění. Výstava pojednává o životě a díle Sigismunda Boušky a jeho souputníků, jakými byli Franti š ek Bílek, Otokar Březina, Jindřich Šimon Baar, Felix Jenewein, Arnold Koblitz, Josef Váchal, Karel Dostál-Lutinov, Xaver Dvořák a mnozí další. K výstavě vyšla v letošním roce stejnojmenná kniha. 

Technickém parametry výstavy:

Podmínky zapůjčení a více informací získáte na adrese: petr.bergmann@volny.cz

 

W. W. Tomek - Z mého života

Výstava k výročí 200 let od narození historika, pedagoga, politika a spisovatele Wácslawa Wladiwoje Tomka, který jako první historik zpracoval vědecky dějiny Policka a Broumovska, ale také dějiny Hradce Králové a byl pokračovatelem díla Františka Palackého, svého učitele a podporovatele. Tomek na doporučení Palackého zpracoval své životní dílo, dvanáctidílné Dějiny města Prahy. 

Technické parametry výstavy:

Podmínky zapůjčení a více informací získáte na adrese: petr.bergmann@volny.cz

 

Vývoj českého státu na starých mapách

Vstava k výročí 100 let od vzniku Československa. Výstava přiblížuje prostřednictvím starých map dějiny českého státu a Broumovska, Kladska a Slezska v odrazu kartografie a místopisné grafiky pěti století (16. - 20. stol.). Vystaveno je přes 300 exponátů rozdělených do šestnácti kapitol, z nichž 10 provází jednotlivými epochami vývoj státu a broumovského regionu a dalších šest je tematických (geologie, turistika, poštovní a železniční mapy a podobně). 

Technické parametry výstavy:

Podmínky zapůjčení a více informací získáte na adrese: petr.bergmann@volny.cz​

 

Lager Broumov / Braunau, 1915-1918

Venkovní výstava dokumentující zajatecký tábor z první světové války, který stál v prostoru mezi Broumovem, Křinicemi a Martínkovicemi v letech 1915 - 1918. Výstava se koná při příležitosti 100 let od konce první světové války. Výstava představuje na více než padesáti panelech život vězňů, jejich portréty, portréty důstojníků rakouské armády, táborové dílny, nemocnici, způsob stravování vězňů a řadu dalších zajímavých detailů o této nepříliš známé a dosud neprobádané součásti dějin Broumovska a českého st&aa cute;tu. V rámci konání výstavy vyšla stejnojmenná publikace s více než 200 fotografiemi a dalšími ilustracemi a dokumentárními materiály. 

Technické parametry výstavy:

Podmínky zapůjčení a více informací získáte na adrese: petr.bergmann@volny.cz