"Podívejte se na aktuální nabídku našich vzdělávacích programů."

"Učíme se hrou a prožitkem"

"Přijďte si vyzkoušet psaní brkem ve středověkém klášterním Skriptoriu."

Programy pro MŠ

Programy pro MŠ

Naše programy probíhají v národní kulturní památce Klášter Broumov nebo v jedinečném prostředí skalních měst Broumovska, krajině barokních památek. Po domluvě s vámi rádi uskutečníme některé z našich programů i přímo u Vás ve školce.

Programy pro 1. stupeň ZŠ

Programy pro 1. stupeň ZŠ

Krajina Broumovska a její památky jsou pro nás názornou učebnicí i pracovním listem. Naše programy probíhají v národní kulturní památce Klášter Broumov nebo v jedinečném prostředí skalních měst Broumovska, krajině barokních památek. Po domluvě rádi uskutečníme některé z našich programů i přímo u Vás ve škole.

Programy pro 2. stupeň ZŠ

Programy pro 2. stupeň ZŠ

Umíme překvapit neobyčejným vyprávěním o „obyčejných“ místech a věcech na každém kroku Broumovska. Krajina Broumovska a její památky jsou pro nás názornou učebnicí i pracovním listem v našich edukačních programech. Po domluvě s Vámi rádi uskutečníme některé z našich programů i přímo u Vás ve škole.

Programy pro SŠ a SOU

Programy pro SŠ a SOU

Vzhledem k historii zdejší přírody i lidských pokolení je učebnice Broumovska opravdu pestrá. Krajina Broumovska a její památky jsou pro nás názornou učebnicí i pracovním listem. Naše programy probíhají v národní kulturní památce Klášter Broumov nebo v jedinečném prostředí skalních měst Broumovska, krajině barokních památek. Po domluvě s Vámi rádi uskutečníme některé z našich programů i přímo u Vás ve škole.

Pobytové programy

Pobytové programy

Pobytové programy jsou postavené na přímém prožitku z historie, tvořivé činnosti a poznání ekologických souvislostí. Probíhají v národní kulturní památce Klášter Broumov nebo v jedinečném prostředí skalních měst Broumovska, krajině barokních památek. Jsou skvělou alternativou ke škole v přírodě či studijní exkurzi pro všechny věkové skupiny (MŠ, ZŠ, SŠ i skupiny se speciálními vzdělávacími potřebami)

Veřejnost

Veřejnost

Interaktivní prohlídky, prázdninové workshopy, příměstské tábory, tvůrčí dílny, to jsou programy, které pravidelně připravujeme pro všechny věkové skupiny.

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů

Maiwaldova akademie realizuje pod taktovkou neziskové organizace Post Bellum z.ú. natáčení pamětnických příběhů na Broumovsku.

Klimatická změna a krajina

Klimatická změna a krajina

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov


Vzdělávání >