Stáže

Vítáme spolupráci se studenty galerijní a muzejní pedagogiky, stejně tak pedagogických fakult se zaměřením na historii, environmentalistiku, nebo výtvarnou výchovu.

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov (VKCB), sídlící v národní kulturní památce, hledá stážisty/stážistky pro tvorbu a realizaci vzdělávacích programů.

Kdo jsme?

Maiwaldova akademie Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov rozvíjí environmentální vzdělávání a osvětovou činnost týkající se odpovědnosti k sobě samým a k okolnímu světu. Nabízí rozmanité výukové programy pro děti a mládež ze světa přírody, ekologie, historie a umění, jež se opírají o bohatství benediktinských tradic a moudrostí.
„Ad sapientiam versus“ směrem k moudrosti, v učebnici, kterou je nám svět a život kolem nás. Našimi programy podněcujeme k tvořivosti, sebevědomí, toleranci a podporujeme rozvoj Vzdělávacího a kulturního centra směrem k evropské instituci.

Koho hledáme?

Studenty pedagogických, muzejních a galerijních oborů, kteří u nás stráví minimálně 14 dní (dle dohody) během sezóny a budou se aktivně podílet na chodu Maiwaldovy akademie. Kromě participace na již probíhajících programech se nebráníme iniciativě při tvorbě vlastních, nových programů, didaktických pomůcek či pracovních listů. Stážisty hledáme kdykoliv od dubna do října.

Co nabízíme?

1. Splnění povinné pedagogické praxe.
2. Možnost být při vzniku a realizaci vzdělávacích programů v jedinečném prostředí benediktinského kláštera (výstavní prostor dětské galerie Lapidárium, středověké Skriptorium, klášterní zahrada, broumovská příroda).
3. Součástí naší nabídky je bonus v podobě ubytování v revitalizovaných mnišských celách v Domě Hostů.
4. Možnost zdarma navštěvovat kulturní a vzdělávací akce probíhající v době stáže ve VKCB.
5. Nabízíme, jak již bylo řečeno výše, náslechy programů, aktivní spolupráci na průběhu vzdělávacích programů, přípravu animačních programů a jejich realizaci se všemi aspekty, které k tvorbě animačních / edukačních vzdělávacích programů patří.

Co očekáváme?

Aktivní přístup k přípravám a realizaci programů, participaci na stávajících programech, podněty k jejich vylepšení, fantazii a odvahu tvořit. Očekáváme nadšení pro věc, touhu učit se a nebát se zapojit, přispět svým dílem k zprostředkování kulturně-historického a přírodního dědictví návštěvníkům.

Jak se přihlásit?

Pokud Vás naše činnost zaujme, kontaktujte nás:
Pavla Semeráková: +420 603 271 426, pavla.semerakova@broumovsko.cz