Klimatická změna a krajina

SPOLEČNĚ S DĚTMI PROTI SUCHU

Maiwaldova akademie se podílela na projektu Společně s dětmi proti suchu, v rámci kterého vznikla úžasná metodika pro pedagogy 1.stupně základních škol na téma KLIMATICKÁ ZMĚNA A NAŠE KRAJINA. Metodiku můžeme nabídnout s potěšením všem zájemcům, taktéž občas nabídneme k metodice školení pro pedagogy, aby se snadněji v aktivitách orientovali (sledujte aktuality na našem fb).

Metodika učí děti základním principům fungování krajiny a zároveň obnovuje lásku k přírodě. Dává dětem možnost se zapojit do aktivního dění v jejich obci a podporuje přesvědčení, že i děti mohou změnit hodně. Aktivní pedagog nalezne v metodice nesčetně návodů a inspirací jak pro výuku ve třídě, tak i venku.

Projekt byl finančně podpořen z Programu Vzdělávání Fondů EHP. 

METODIKA KE STAŽENÍ ZDE

METODIKA V ANGLIČTINĚ KE STAŽENÍ ZDE

NOVÁ GENERACE PROTI SUCHU

Maiwaldova akademie se v letech 2021-23 podílela na projektu Nová generace proti suchu, v rámci kterého vznikla obsáhlá metodika pro pedagogy středních škol a gymnázií na téma KLIMATICKÁ ZMĚNA A NAŠE KRAJINA. Svět i klima se mění. To je fakt, o kterém dnes již nikdo nepochybuje. Stejně tak se nepochybuje ani o vlivu člověka na vývoj klimatu. Celá Země je jeden ekosystém, a jakékoliv narušení tohoto systému se projeví vychýlením z rovnováhy. Ale platí to i naopak. Pojďme se ponořit do tématu klimatické změny hlouběji, pochopit příčiny a důsledky a zjistit, co může dělat každý z nás, aby přispěl k řešení. Metodika se zaměřuje především na projevy sucha, povodní a péči o krajinu. Podílet se na obnově krajiny lze mnoha způsoby. Metodika podává ucelený návod, jak číst v krajině, jak mapovat krajinu a navrhovat nápravná opatření, uvádí vše do souvislostí a klade důraz na detailní poznání krajiny a vybudování kladného vtahu k ní. Taktéž, jak správně komunikovat a argumentovat.

Projekt byl finančně podpořen Evropskou unií v rámci programu Erasmus Plus.

METODIKA KE STAŽENÍ ZDE