Lektoři

Jsme tým lidí, které spojuje láska k Broumovsku. Baví nás vést děti k poznávání a probouzet v nich úctu k sobě, ostatním a prostředí, ve kterém žijí. Vellkou inspirací při tvorbě programů je nám broumovský klášter, odkaz benediktinů a jedinečná příroda Broumovska.

Na chodu a realizaci environmentálních programů a rozvoji osvětové činnosti se podílí zaměstnanci Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov a celá řada externích odborníků, konzultantů, expertů z různých vědních oborů.