Dlouhodobý projekt / Interpretace přírodního dědictví

O přírodních krásách Broumovska ví téměř každý z nás. Jak ale poukázat na rozmanitost našeho regionu a ukázat veřejnosti, že Broumovsko nabízí i jiné přírodní klenoty, které jsou stejně zajímavé a výjimečné jako skalní města?

Agentura pro rozvoj Broumovska získala dotaci na projekt Interpretace přírodního dědictví v CHKO Broumovsko, a to z Národního programu Životní prostředí Státního fondu životního prostředí ČR. Realizace projektu začala 1. března 2017 a skončila 30. září 2018. V rámci projektu vznikly nové vzdělávací programy na 6 různých témat: Geo geo geopark, Pískovec a člověk, Voda nad zlato, Broumovsko na dlani, Hledám dům sokolí, Tajmená zahrada.

Programů se mohou během školního roku zúčastnit děti a mládež ze základních a středních škol. Během letních prázdnin jsou programy nabízeny široké veřejnosti.