Uskutečněné exkurze

 

Náplň exkurzí se snažíme vybírat tak, aby odrážela aktuální témata. Ukazujeme zájemcům šetrné přístupy k ochraně životního prostředí, seznamujeme je s místním kulturním i přírodním dědictvím, necháváme působit genius loci a specifickou atmosféru Broumovska.