Jak se žije v Podnebíně

Simulační hra představuje, jaké jsou očekávané dopady změny klimatu v ČR, a jaká adaptační opatření je možné realizovat na místní úrovni. Hráči se ve hře stávají zástupci obce, kde každý rok rozhodují, zda a do jakých adaptačních opatření jejich obec bude investovat.

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanská

Rozvíjené vzdělávací obory:

Člověk a příroda, člověk a společnost, člověk a zdraví, výchova a myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova, mediální výchova

 

Doba trvání: 3.5 hod.
Cena: 140,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.