Kniha v době středověku

Ukázat jedinečnost Broumovska a podpořit u studentů pozitivní vztah k přírodě a přírodnímu dědictví chce série vzdělávacích programů Kniha v době středověku. Od poloviny ledna 2016, kdy vznikla v prostorách kláštera středověká písarna, obnovujeme tradici původního klášterního vzdělávání. Tyto programy vtáhnou studenty zábavnou a hravou formou do světa středověké písárny, ukážou jim, jak a čím se kdysi psalo, jak se vytvářely knihy a herbáře, jak se vyráběl papír a pergameny. Odhalí vzácné druhy rostlin a středověké receptury barev či zasvětí do výrobního procesu knihvazačského řemesla. 

Následují nabídka se skládá z krátkodobých programů zaměřených na profese, které se podílely na výrobě knih ve středověku. Nabídku lze také využít jako cyklus programů v rámci pobytové akce a projít tak celý procesem výroby knihy. 

1. BYL JEDNOU JEDEN PÍSAŘ 
Studenti se dozvědí o středověké profesi písařů a jejich pracovní náplni ve Skriptoriu. V nově vzniklém zázemí klášterního Skriptoria se naučí technice malby a základu písma. Vyzkouší starodávnou techniku psaní husím brkem, vyrobit pero z orobince, malovat čínskými štětci na recyklovaný papír a mnoho dalšího.

Cíle programu: studenti porozumí historii písemnictví, dokáží ocenit hodnotu starých knih a iluminací.

2. ZA PŘÍBĚHEM PAPÍRU  
Víte, co to je pergamen, jak se vyráběl a k čemu sloužil? To vše si ukážeme v nově zrekonstruované středověké papírně, kde se studenti seznámí s technikou výroby papíru. Uvidí a vyzkoušejí si těžkou práci pergameníka. Dozvědí se, jak se papír vyvíjel a z jakých materiálů vznikal, než došel do podoby, v které ho známe dnes. V neposlední řadě si vytvoříme také ruční papír s vlastním vodoznakem.

Cíle programu: studenti poznají historický vývoj materiálů sloužících ke psaní, dokáží popsat výrobu pergamenu a papíru.

3. KOUZLA BAREV 
Víte, kdo to byl iluminátor? Že ne? Pojďte tedy s námi do středověká barvírny, která vám jeho profesi představí blíže. Zavedeme vás do světa bádání a experimentování. Máte zde možnost naučit se kulinářskému řemeslu „mistra míchače“ a společně tak vytvořit pomocí různých pracovních technik a postupů barvy různých odstínů a konzistencí.  A to vše bez chemie, na přírodní bázi, podle receptů našich benediktinských předků.

Cíle programu: studenti dokáží popsat postupy výroby barev dle středověkých postupů, poznají širokou škálu materiálů, které se na výrobu barev používaly, poznají náročnou přípravu barev iluminátorů, uvědomí si hodnotu starých knih a iluminací.

4. KNIŽNÍ VAZBY

Jak a na čem se ve středověku šili knihy? Co je knižní vazba, knihařská kost nebo knižní značka? Společně si ušijeme, dle středověkých postupů, Váš osobní blok či knihu. 
Cíle programu:
Poznání a porozumění procesu vzniku knihy. Porozumění významu ruční práce.Obnovení tradic starého knihařského řemesla. Rozvoj kreativního myšlení. 

 

Všechny vzdělávací programy MA jsou provázány s Rámcovým vzdělávacím programem a rozvíjí klíčové kompetence, především kompetence pro demokratickou kulturu tak, jak je stanovuje Rada Evropy ve svém dokumentu.

Návaznost na RVP: přispíváme k vytvoření všeobecného přehledu o společensko-historickém vývoji lidské společnosti, který napomáhá k respektu a toleranci odlišných kulturních hodnot různých jazykových komu. porozumění historickému vývoji a porozumění kulturní rozmanitosti. Podporujeme rozvoj týmové spolupráce, kritického myšlení, zároveň empatie, sebedůvěry a aktivního naslouchání. 

Rozvíjené klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikační, kompetence personální a sociální, kompetence občanská a kulturní.

Rozvíjené vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, člověk a příroda, umění a kultura, člověk a svět práce.

Knihtisk byl finančně podpořen Nadací ČEZ částkou 200.000 korun. 

Skriptorium bylo finančně podpořeno díky projektu "Malovaná zahrada" z prostředků Státního fondu životního prostředí částkou 500.000 korun.

Knižní vazby byly finančně podpořené Královéhradeckým krajem. 

Doba trvání: 2 hod.
Cena: 130,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.