Naše krajina

S krajinou kolem nás jsme v neustálé interakci. Budeme poznávat krajinu jak na teoretické úrovni (pomocí map, orotofotosnímků, prezentace), ale i prakticky přímo v terénu. Problematika vody v krajině a s ní spojené sucho či povodně jsou tématem, které rezonuje. Proto v době klimatických změn, kdy jsou častější výkyvy teplot a extrémnější počasí, je třeba krajině a přírodním principům porozumět, abychom ji dokázali chránit.

Rozvíjené klíčové kompetence:

kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanská

Rozvíjené vzdělávací obory:

Člověk a příroda, člověk a společnost, člověk a zdraví, výchova a myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova

Doba trvání: 2.5 hod.
Cena: 140,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.