Lesní ekosystém

 

Podíváme se na les komplexně, jako na ucelený systém, kde je vše se vším propojené. Budeme společně odhalovat všechny funkce lesa a zkoumat lesní biodiverzitu.

Rozvíjené klíčové kompetence:

kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence občanská

Rozvíjené vzdělávací obory:

Člověk a příroda, člověk a společnost, člověk a zdraví, výchova a myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova

 

Doba trvání: 2 hod.
Cena: 140,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.