Klimatická změna

Svět a klima se mění, to je fakt, o kterém se dnes již nepochybuje. Stejně se nepochybuje ani o vlivu člověka na vývoj klimatu. Celá Země je jeden ekosystém, a jakékoliv narušení tohoto systému se projeví vychýlením z rovnováhy. Ale platí to i naopak. Pojďme se ponořit do tématu klimatické změny hlouběji, pochopit příčiny a důsledky a zjistit, co může dělat každý z nás, aby přispěl k řešení. 

Rozvíjené klíčové kompetence: 

kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanská

Rozvíjené vzdělávací odbory: 

Člověk a příroda, člověk a společnost, výchova a myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova, mediální výchova

Doba trvání: 2.5 hod.
Cena: 140,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.