Hledám dům sokolí aneb O fauně Broumovska

Program je zaměřen na upevňování poznatků o živočišných druzích v přírodě a potřebě jejich ochrany. Vzbuzuje u studentů pocit spoluzodpovědnosti za životní prostředí. Broumovsko je domovem mnoha zajímavých druhů živočichů a studenti podrobně poznají především sokola a výra velkého, kteří typičtí pro broumovskou chráněnou ptačí oblast. Prozkoumají život bukových pralesů a skalních měst, dalekohledy budou pozorovat život v korunách stromů a pískovcových skal.

 

Cíle programu:

Žáci vědí jaké vzácné druhy živočichů můžeme najít na Broumovsku, dokáží popsat způsob jejich života, uvědomují si si proč je důležité tyto živočichy chránit.

Rozvíjené klíčové kompetence:

Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, občanské a činnostní kompetence

Rozvíjené vzdělávací obory:

Člověk a jeho svět, společnost, příroda, svět práce

Program byl finančně podpořen díky projektu Interpretace přírodního dědictví CHKO Broumovsko z prostředků Státního fondu životního a Královéhradeckého kraje.

Rozšířená verze o písárenskou a knihtiskařkou dílnu na téma dravců – délka 7 hodin / 130 Kč žák

 

Doba trvání: 3 hod.
Cena: 100,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.