Půda

Půda bývá u člověka opomíjeným přírodním systémem, a přitom hraje v ekosystémech důležitou roli - ovlivňuje vsakování vody a její zádrž, produkci potravin, sekvestraci uhlíku. Hospodaření s půdou má velký vliv právě na zmíněné vlastnosti. Pomocí experimentů, názorných ukázek a badatelských úkolů si studenti osvojí základní vědomosti o půdě a budou schopní je propojovat do širších souvislostí. 

Rozvíjené klíčové kompetence: 

Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanská

Rozvíjené vzdělávací obory: 

Člověk a příroda, člověk a společnost, člověk a zdraví, výchova a myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova

 

Doba trvání: 2 hod.
Cena: 140,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.