Lidi to tak nenechaj

​Studenti se seznámí atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou. Zážitkové workshopy jsou vystavěny podle skutečných příběhů a vyprávění pamětníků z archivu Paměť národa.

Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s. ve spolupráci s Post Bellum, o.p.s., Pamětí Národa

Lidi to tak nenechaj

Zážitkový workshop pro středoškoláky, který účastníkům umožňuje na vlastní kůži poznat, jak lze žákům netradičně zprostředkovat dějiny 20. století. Na workshopu dostanete příležitost vžít se do uvažování jednoho studenta v rychle se měnícím poválečném Československu, který stojí před důležitým rozhodnutím. Co všechno musel vzít v úvahu? A co bylo v sázce?  Workshop pracuje se vzpomínkami pamětníků publikovanými v archivu Paměť národa.

Zážitkové workshopy jsou vyvinuté a otestoané díky podpoře programu "Evropa pro občany". Workshopy jsou vystavěny podle skutečných příběhů a vyprávění pamětníků z archivu Paměť národa.

Cíle workshopu:

  • seznámení se atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou
  • rozvíjení sociální a emoční inteligence účastníků (pomocí vciťování se do motivací postav workshopu)
  • výchova k toleranci a porozumění
  • rozvoj komunikačních a argumentačních dovedností účastníků a jejich schopnosti kriticky myslet
  • prevence sociálně-patologických jevů (xenofobních a rasistických postojů)
  • prevence šikany přispění ke zlepšení klimatu tříd

Workshop vedou vyškolení lektoři.
Realizace pro 12 – 26 žáků.

Cena za kolektiv: 3 000 Kč

rezervace: ma@klasterbroumov.cz, t. 734 443 165

Doba trvání: 2.5 hod.

Kontaktní osoba

Pavla Semeráková
Telefon: +420603271426
E-mail: pavla.semerakova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.