Zádrž vody v celém povodí Křinického potoka

Navrátit vodu do vysušené krajiny. To je cílem projektu Zádrž vody v celém povodí Křinického potoka. Jedná se o navržení ideálního stavu krajiny, která by maximálně zadržovala vodu. Navrhuje mnoho drobných opatření, která připspívají k celoplošné zadrži vody v krajině, pomáhají řešit dlouhodobé periody sucha a zárověň zmírňují dopady přívalových dešťů. Projekt je ve fázi dokončení Studie proveditelnosti, se kterou bylo seznámeno zastupitelstvo obce a 22.ledna bude představena občanům Křinic. Ti mohou vznést své připomínky, které mohou být do studie proveditelnosti zahrnuty. Pokud majitelé pozemků budou souhlasit s úpravami, nebrání nic tomu zadat vypracování projektové dokumentace, a podle té začít krajinu upravovat tak, aby byla schopna absorbovat více vody a lidé, živočichové i rostlinstvo mělo zdravější prostředí k žití.

Oba zpracované modely (Zdoňov, Křinice) umožňují relativně rychle a snadno mapovat a navrhovat potřebné změny krajiny do aplikace QGIS i proškoleným laikům, případně umožňují i triviální mapování laické veřejnosti, což proces dále ohromně zlevní a urychlí. Navrhované změny není nutné monitorovat, jsou povětšinou autonomní a bezúdržbové – nechávají samovolně pracovat gravitaci, slunce a přírodní procesy, jejichž funkčnost je vyzkoušena a prověřena i extrémem roku 2018. Z hlediska hydrologie se jedná o nezbytnou obnovu základního vodního režimu krajiny, který byl zrušen příliš intenzivním zemědělstvím (neudržitelné utužení a umrtvení půdy, z toho plynoucí vodní i větrná eroze) a scelováním pozemků s tím, že pokud by intenzita úprav byla příliš malá s ohledem na prohloubení klimatickým změn, je možno ji snadno adaptovat zvýšením vodu zadržujících ploch a systémů. 

Projekt podpořili:
Maiwaldova akademie - Vzdělávací a kulturní centrum Broumov
Obec Křinice
Lesy ČR

Odkazy:
http://nase.broumovsko.cz/nazory/rozhovor-s-jirkou-malikem-o-suchu-zadrzi-vody-a-modelech-zdonov-a-krinice.html
http://zivavoda.biz/ziva-voda-uspesne-s-modelem-zdonov-a-modelem-krinice-v-senatu/


Zádrž vody v celé ploše povodí Křinického potoka | BROŽURA KE STAŽENÍ ZDE (pdf)