Radka Bodzewicz / Tapas

Radka Bodzewicz -Tapas
Termín výstavy: 10. 6. – 15. 9. 2022
Vernisáž: 9. 6. 2022 od 16:00
Výtvarná dílna s Radkou Bodzewicz: 20. 8. od 15 h

Kurátor: Radek Wohlmuth

Intermediální umělkyně Radka Bodzewicz (1991) patří mezi ty zástupce nejmladší umělecké generace, kteří u nás v současné době zřejmě nejvíc proměňují podobu tradičních výtvarných disciplin směrem k aktuálnímu výrazu. V jejím případě jde především o malbu a nová média. Už sama kombinovaná technika, kterou vytváří své kompozice, je atypická, neboť čerpá z grafických, kresebných a malířských postupů, přičemž jako podpůrný element využívá i sochařskou modelaci. Absolventka pražské akademie tak přirozeně navazuje na svou studijní zkušenost v ateliérech Vladimíra Kokolii a Jindřicha Zeithammla.

Její obrazy pak mají podobu zvláštních mentálních map, otevřených krajinných schémat na pomezí figurální malby a abstrakce. Od popisné reality oproštěná vizualita má blízko k archetypálnímu projevu přírodních národů napříč kontinenty, posvěcenému minulostí i produchovnělým obsahem. Toho se drží i Radka Bodzewicz a ve svých výstavních projektech, často postavených na literárním základě, ať je to Dantova Božská komedie nebo studie k Mýtu o věčném návratu od Mircei Eliadeho,  reaguje na odvěká témata týkající se kosmogonie a hierofanie – zjevování posvátného, ovšem ne bez vztahu k současnému životu. 

Významovou i vizuální vrstevnatost pláten Radky Bodzewicz ještě podtrhuje jejich transformace skrze prostředky virtuální (rozšířené) reality v otevřený iniciační prostor obohacený o pohyb či zvuk. Její výstava TAPAS připravená přímo pro Dětskou galerii Lapidarium volně navazuje na letošní úspěšný projekt In illo tempore v kultovní pražské Galerii Václava Špály. Název tenntokrát vychází ze sanskrtu, kde označuje duchovní zápal, který má vést ke splynutí s božstvím. Pro Radku Bodzewicz jde ale spíš o obecnější metaforu pro skryté věci, které nás přesahují, dodávají nám energii a vedou nás dál navzdory strastem každodennosti. Její práce, které kromě obrazů zahrnují i projekci, 3D plastiky a vůbec poprvé i zvláštní médium „modlitebních“ koberečků představují symbolické brány do dimenzí s „jinou“ zkušeností, kde lidský úděl naplňuje hledání cesty, která ovšem nejednou končí v bludišti.

→ Výtvarná dílna s Radkou Bodzewicz: 20. 8. od 15:00 h 
Předprodej vstupenek: 

→ Přes loutky k virtuální realitě s obrazy Radky Bodzewicz: 5.,12.,19. 7. 2022; 13 - 14:30 h
Co by se mohlo odehrávat na malovaném plátně Radky Bodzewicz dál? Jak společně rozhýbat obraz a vytvořit nové příběhy? Doprovodný program k výstavě Tapas v dětské galerii bude plný loutkoher, ale i nových médií.
Pro děti od 5ti let
Cena: 80 Kč / osoba
Předprodej vstupenek:
úterý 5. 7. bit.ly/3HCbjcd
úterý 12. 7. bit.ly/3OssIGj
úterý 19. 7. bit.ly/3OssIGj

Sobotní ateliér - modelování: 16. 7. 2022; 14 - 16 h
Hlínu a modurit budeme používat na sobotním ateliéru ve výstavě Tapas od Radky Bodzewicz. Radka Bodzewicz ve své tvorbě kombinuje štětcovou malbu s virtuální. Další rozměr dává své tvorbě modelováním sošek, které jsou umělkyni vzorem pro kresby v obrazech. Právě autorčiny sošky budou inspirací k tvoření na sobotním ateliéru.
Cena: 80 Kč / osoba
Předprodej vstupenek: bit.ly/3O8JnyV

Doprovodné programy pro školy nabízíme po - pá v kteroukoli vyučovací hodinu. Objednávat své žáky a studenty můžete na t. 603 271 426 nebo e-mailu pavla.semerakova@email.cz
Cena: 20 Kč / žák, student

Dětská galerie Lapidárium je otevřená každý den, kromě pondělí: od úterý do pátku 12:00–16:00, v sobotu a v neděli 12:00–17:00. 
Výstavní program galerie je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR, Nadačního fondu GESTOR pro současné umění a GESTOR – ochranného svazu autorského, z.s.

..Radek Wohlmuth, Radka Bodzewicz, vernisáž výstavy Tapas....Radka Bodzewicz, autorský workshop Dětská galerie Lapidárium