Voda Voděnka

Pojďte společně s dětmi poznat koloběh vody a prožít vzdělávací program plný her a objevování. Děti u nás formou her a spolupráce poznají život pod hladinou. Objeví různá místa, kde se formy vody vyskytují a společně se zamyslí nad významem vody v krajině. Věříme, že získají kladný vztah k celému vodnímu ekosystému.​

Cíle programu:
​Děti se dozvědí, jak se mají  chovat v blízkosti vodního ekosystému a co škodí vodním živočichům. Dokáží pojmenovat základní živočišné druhy vodního ekosystému a uvědomí si, kde se voda vyskytuje a jaký je její koloběh.

Rozvíjené klíčové kompetence RVP:
Kompetence k učení – žáci samostatně pozorují a hodnotí. Formou pohádky, imaginace, hry děti objevují a poznávají souvislosti o vodním ekosystému. Snaží se porozumět věcem a jevům, které se ve vodě dějí.
Kompetence k řešení problému – snaží se zvolit správné řešení pohádky, dítě samo rozhodne o konci pohádky a přemýšlí o důsledcích svého rozhodnutí.
Komunikativní kompetence – během programu dítě komunikuje, vyjadřuje své názory. Naslouchá druhým lidem, rozumí jim.
Sociální a personální kompetence – učí se být citlivý k tomu, kdo má problémy (pohádka), uvědomí si zodpovědnost za své chování.
Kompetence občanské – chápe základní ekologické souvislosti vodního ekosystému, ví, jaké chování škodí a naopak pomáhá vodnímu ekosystému.

Rozvíjené vzdělávací oblasti:
Člověk a jeho svět – poznávají vodní ekosystém, přemýšlí, jak ho chránit, samy rozhodují o konci pohádky a o důsledcích svého rozhodnutí a jednání.
Umění a kultura – žáci se formou pohádky seznamují s divadelním představením, umí se soustředit, umí shrnout obsah hraného díla. Při výrobě vodní víly rozvíjí svůj potenciál k tvořivosti.
Člověk a svět práce – dětí se naučí tvořit s mykanou vlnou, rozvíjí jemnou motoriku, pracují podle ukázky, vyrábí, učí se úctě k vytvořenému výrobku.

Doba trvání: 1.5 hod.
Cena: 80,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.