Voda Voděnka

Pohádkové vodní bytosti dětem představí sebe a své vodní kamarády z řeky. V jaké řece se jim líbí? Co je naopak trápí? Pomůžeme nemocnému ráčkovi k uzdravení? Děti formou her, vyrábění a pohybových aktivit poznají život pod hladinou a získávají kladný vztah k celému vodnímu ekosystému.

S programem můžeme přijet i za Vámi do školky, v tomto případě je třeba k ceně programu připočítat i cestovné lektora.

Cíle programu: děti poznají, jak se chovat v blízkosti vodního ekosystému a co škodí vodním živočichům. Uvědomí si, kde se voda vyskytuje, poznají její koloběh.

Rozvíjené klíčové kompetence RVP:
kompetence k učení – formou pohádky, imaginace, hry dítě  objevuje a poznává souvislosti o vodním ekosystému. Snaží se porozumět věcem a jevům, které se ve vodě dějí. Kompetence k řešení problému – snaží se zvolit správné řešení pohádky, dítě samo rozhodne o konci pohádky. Komunikativní kompetence – během programu dítě komunikuje, vyjadřuje své názory; sociální a personální kompetence – učí se být citlivý k tomu, kdo má problémy (pohádka), uvědomí si zodpovědnost za své chování, spolupracuje ve skupině; činnostní a občanské kompetence – ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit.

Rozvíjené vzdělávací oblasti:dítě a jeho tělo,  dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět

Doba trvání: 1 hod.
Cena: 80,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.