Trénink v asertivní komunikaci

Budeme se věnovat aktivnímu naslouchání, verbální i neverbální komunikaci a porozumíme tomu, že umění rozumné argumentace je klíčem k úspěchu prosazování změn.

Rozvíjené klíčové kompetence:

kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanská

Rozvíjené vzdělávací obory:

Člověk a společnost, výchova a myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova, mediální výchova

 

 

 

 

 

 

 

Doba trvání: 2 hod.
Cena: 140,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.