Voda nad zlato

Program je zaměřen na měnící se klima, příčiny a následky. Společně se snažíme hledat řešení problémů, které nám měnící se podmínky mohou přinést. Hlouběji pronikneme do problematiky zádrže vody v krajině, naučíme se v krajině číst a rozeznávat vhodné krajinotvorné zásahy, které pomáhají zadržet vodu a vracejí pestrost do krajiny.

Tematicky navazující program je exkurze na území nedalekého Zdoňova, kde probíhá projekt Zádrž vody v krajině a studenti mohou na vlastní oči vidět a poznat, jak se voda vrací do krajiny, co pro přirozené a správné hospodaření s vodou můžeme udělat.

Cíle programu

Žáci si uvědomí, že změna klimatu přináší do ČR déletrvající sucha a přívalové deště. Vědí jaká jsou vhodná opatření k zádrži vody v krajině a  jak se mohu chovat šetrněji.

Klíčové kompetence:

kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, pracovní kompetence

Vzdělávací oblasti: 

člověk a společnost, člověk a jeho svět, člověk a svět práce

Vzdělávací obory

přírodopis, dějepis, geologie

Program byl finančně podpořen díky projektu Interpretace přírodního dědictví CHKO Broumovsko z prostředků Státního fondu životního prostředí a Královéhradeckým krajem.

Rozšířená verze o terénní exkurzi Zádrž vody v krajině do Zdoňova nebo Křinic  7 hodin / 130 Kč žák

Doba trvání: 1.5 hod.
Cena: 80,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.