Den kdy se mlčelo

Zážitkové workshopy pro žáky 8. a 9. tříd a středních škol, které seznamují atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou. Workshopy jsou vystavěny podle skutečných příběhů a vyprávění pamětníků z archivu Paměť národa.

Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s. ve spolupráci s Post Bellum, o.p.s., Pamětí Národa

Den, kdy se mlčelo

Zážitkový workshop je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol (tercií a kvart víceletých gymnázií). Workshop na tématu proměny české vesnice během kolektivizace nastoluje otázku, zda je v pořádku snažit se odstraňovat nespravedlnost pomocí toho, že dříve privilegované menšině sebereme základní práva, majetek, svobodu a případně i život.

Zážitkové workshopy jsou vyvinuté a otestované díky podpoře programu Evropa pro občany. Workshopy jsou vystavěny podle skutečných příběhů a vyprávění pamětníků z archivu Paměť národa.

Cíle workshopu:

  • seznámení se atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou
  • rozvíjení sociální a emoční inteligence účastníků (pomocí vciťování se do motivací postav workshopu)
  • výchova k toleranci a porozumění
  • rozvoj komunikačních a argumentačních dovedností účastníků a jejich schopnosti kriticky myslet
  • prevence sociálně-patologických jevů (xenofobních a rasistických postojů)
  • prevence šikany
  • přispění ke zlepšení klimatu tříd

Workshop vedou vyškolení lektoři.

Realizace pro 12 – 26 žáků.

Délka: 3 hodiny

Cena za kolektiv 2 500 Kč

rezervace: ma@klasterbroumov.cz, t. 734 443 165

Doba trvání: 4 hod.

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.