Tak tohle neprojde (online workshop)

Deset přátel se schází, aby společně oslavili narozeniny jednoho z nich. Není to úplně klasická oslava, dárkem pro oslavence je četba samizdatového vydání hry Largo Desolato od zakázaného autora Václava Havla. To dodá přátelům odvahu pustit se do tvorby vlastního samizdatu. Co jsou účastníci oslavy ochotni společnému dílu obětovat? A mohou si mezi sebou věřit?

Zážitkový workshop z prostředí tvůrců nelegálního samizdatu z osmdesátých let jsme adaptovali na online formu. Na účastníky čeká akce a dobrodružství, kreativní aktivity i trochu šedé atmosféry osmdesátých let i adrenalin z protistátní činnosti. Účastníci jsou motivováni pracovat s autentickými dobovými texty, čímž rozvíjí svou čtenářskou gramotnost. Pořádáme ve spolupráci s Post Bellum z.ú.

Cíle workshopu:

  • seznámení se atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou
  • rozvíjení sociální a emoční inteligence účastníků (pomocí vciťování se do motivací postav workshopu)
  • výchova k toleranci a porozumění
  • rozvoj komunikačních a argumentačních dovedností účastníků a jejich schopnosti kriticky myslet
  • prevence sociálně-patologických jevů (xenofobních a rasistických postojů)
  • prevence šikany
  • přispění ke zlepšení klimatu tříd
  • rozvoj čtenářské gramotnosti

Pro 12 – 26 žáků.
Workshop realizujeme pod taktovkou organizace Post Bellum z.ú.

👉🏻 Třídní kolektivy na Broumovsku mají workshop Tak tohle neprojde ZDARMA. Program pro žáky je realizován za finanční podpory MAS Broumovsko. 
Rezervace pro školy na Broumovsku: map@broumovsko.cz, t: 734 874 333

👉🏻 Třídní kolektivy mimo území MAS Broumovsko (v rámci celého Královehradeckého kraje) mají program ZDARMA hrazený z IKAPu
Rezervace a více o obsahu pro školy mimo území Broumovska: ma@klasterbroumov.cz, 734 443 165, 603 271 426

 

Doba trvání: 2.5 hod.

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.