Skriptorium

Ukázat jedinečnost Broumovska a podpořit u žáků pozitivní vztah k přírodě a přírodnímu dědictví chce nový vzdělávací program Skriptorium sekce EVVO Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov. Program, který běží od poloviny ledna 2016, navazuje na tradici původního klášterního vzdělávání. Zábavnou a hravou formou vtáhne děti do světa středověké písárny, ukáže, jak a čím se kdysi psalo, jak se vytvářely knihy a herbáře, jak se vyráběl papír a pergameny, odhalí vzácné druhy rostlin. 

 

1. SKRIPTORIUM – BYL JEDNOU JEDEN PÍSAŘ

Aneb příběh mnicha, který se stal klášterním písařem. Žáci se dozvědí o středověké profesi písařů a jejich pracovní náplni ve Skriptoriu. V nově vzniklém zázemí klášterního Skriptoria se naučí technice malby a základu písma, vyzkoušejí si psát husím brkem.

Cíle programu:
Žáci hlouběji proniknou do historie písemnictví, dokáží ocenit hodnotu starých knih a iluminací.

Rozvíjené klíčové kompetence RVP:
Schopnost týmové spolupráce, rozvoj sebedůvěry, aktivní naslouchání, kritické myšlení, jazyk a jazyková komunikace. 

Rozvíjené vzdělávací oblasti:
​Člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a příroda, umění a kultura, člověk a svět práce 

 

2. SKRIPTORIUM – ZA PŘÍBĚHEM PAPÍRU

Víte, co to je pergamen, jak se vyráběl a k čemu sloužil? To vše si ukážeme v nově zrekonstruované středověké papírně, kde se děti seznámí s technikou výroby papíru. Uvidí a vyzkoušejí si těžkou práci pergameníka. Dozvědí se, jak se papír vyvíjel a z jakých materiálů vznikal, než došel do podoby, v které ho známe dnes. V neposlední řadě si vytvoříme také ruční papír s vlastním vodoznakem.

Cíle programu:
Žáci poznají historický vývoj materiálů sloužících ke psaní a porozumí výrobě pergamenu a papíru.

Rozvíjené klíčové kompetence RVP:
porozumění kulturní rozmanitosti, schopnost týmové spolupáce, rozvoj empatie, aktivního naslouchání a komunikačních dovedností, kritického myšlení

Rozvíjené vzdělávací oblasti RVP:
Jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a příroda,  umění a kultura, člověk a svět práce

 

3. SKRIPTORIUM – KOUZLA BAREV

Víte, kdo to byl iluminátor? Že ne? Pojďte tedy s námi do středověké barvírny, která vám jeho profesi představí blíže. Zavedeme vás do světa bádání a experimentování. Máte zde možnost naučit se kulinářskému řemeslu „mistra míchače“ a společně tak vytvořit pomocí různých pracovních technik a postupů barvy různých odstínů a konzistencí.  A to vše bez chemie, na přírodní bázi, podle receptů našich benediktinských předků. Zástěry s sebou!

4. SKRIPTORIUM – KNIHA

Chcete se naučit středověké technice vázání knih? Přijďte si vytvořit autorské dílo s originální vazbou a pečetí. Tento program je nabízen školám v rámci pobytové akce.

5. KNIHTISK 

Pojďme společně prozkoumat přelomový vynález 15. století. Jak funguje? Kdo ho vynalezl? Vyzkoušíme si tisk psaného slova i ilustrací. Pomocí linorytu vytiskneme svou první stranu knihy. Možná si i celou stranu knihu sami vyrobíme. Společně pronikneme do knihtiskařského řemesla. Tento program bude v nabídce od 1. března 2017.

 

Skriptorium bylo finančně podpořeno díky projektu Malovaná zahrada z prostředků Státního fondu životního prostředí částkou 500.000 korun.

Knihtisk byl finančně podpořen Nadací ČEZ částkou 200.000 korun.

Doba trvání: 2 hod.
Cena: 120,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.