S knížkou dobou středověkou

Ukázat jedinečnost Broumovska a podpořit u žáků pozitivní vztah k přírodě a přírodnímu dědictví chce série vzdělávacích programů S knížkou dobou středověkou Maiwaldovy akademie. Od poloviny ledna 2016, kdy vznikla v prostorách kláštera středověká písarna, obnovujeme tradici původního klášterního vzdělávání. Zábavnou a hravou formou vtáhne děti do světa středověké písárny, ukáže, jak a čím se kdysi psalo, jak se vytvářely knihy a herbáře, jak se vyráběl papír a pergameny. 

Z následující nabídky krátkodobých programů jsme pro vás vybrali témata, vázající se k profesím, které se podíleli na vzniku kopíí knih v době středověku. 

1.  ZA PŘÍBĚHEM PAPÍRU

Víte, co to je pergamen, jak se vyráběl a k čemu sloužil? To vše si ukážeme v nově zrekonstruované středověké papírně, kde se děti seznámí s technikou výroby papíru. Uvidí a vyzkouší si těžkou práci pergameníka, dozví se, jak se papír vyvíjel a z jakých materiálů vznikal, než došel do podoby, v které ho známe dnes. V neposlední řadě si vytvoříme také ruční papír

Cíle:
Děti poznají z čeho se vyrábí papír a porozumí, proč mají papírem šetřit. Dokáží vyrobit svůj ruční papír. Porozumí slovu recyklace.

Rozvíjené klíčové kompetence RVP:
Kompetence k učení – dítě naslouchá pohádce, rozumí mluvenému slovu, uplatní své porozumění.
Kompetence k řešení problémů –v pohádce se snaží vyřešit problém, který v příběhu nastane.  
Komunikativní kompetence - dítě je vedeno k vyjadřování vlastního názoru, rozumí mluvenému slovu.
Občanské a činnostní kompetence –dítě si uvědomuje problémy spojené s plýtváním papírem, chápe smysl recyklace, zdokonaluje se v manuální činnosti.

Rozvíjené vzdělávací oblasti:
Dítě a jeho tělo – dítě získává pomocí praktických úkolů větší jistotu v manuálních dovednostech.
Dítě a jeho psychika – dítě rozumí pohádkovému příběhu, samo se vyjadřuje k danému tématu.
Dítě a ten druhý – dítě se snaží spolupracovat, vyřešit ve skupině daný úkol.
Dítě a společnost – dítě přemýšlí nad důsledky svého chování v rámci produkce odpadů, tvoří svůj vlastní papír dle svého vzoru.
Dítě a svět – dítě získává kladný vztah se stromům, rozvíjí se soucítění se vším živým.

2.  KOUZLA BAREV
Středověká barvírna nás zavede do světa bádání a experimentování. Děti budou mít možnost podle rozmanitých technik a postupů vytvářet barvy různých odstínů a konzistencí.  A to vše bez chemie, na přírodní bázi, podle receptů našich benediktinských předků. Vyzkouší si řemeslo „mistra míchače“ a společně tak vytvořit barvy a obrazy podle své fantazie. 

Cíl programu:
Děti poznají, z čeho se dají vyrobit přírodní barvy a jak vypadaly "středověké" obrázky v knížce.

Rozvíjené klíčové kompetence RVP:
Komunikativní, spolupráce, k učení, občanská a činnostní (děti se zdokonalují v manuální činnosti, rozví toleranci k odlišnému),  k. k řešení problémů (objevují a vymýšlí řešit úkol)

Rozvíjené vzdělávací oblasti:
Dítě a jeho tělo – dítě získává pomocí praktických úkolů větší jistotu v manuálních dovednostech, zapojuje různé smysly
Dítě a jeho psychika – dítě se samo se vyjadřuje k danému tématu, aktivně komentuje zážitky, prohlíží knížky,
Dítě a ten druhý – dítě se snaží spolupracovat, vyřešit ve skupině daný úkol, kooperuje
Dítě a společnost – dítě si utváří povědomí o existenci historie a ostatních kultur, vedeno k toleranci k odlišnému
Dítě a svět - dítě rozvíjí soucítění se vším živým

3. KNIŽNÍ VAZBY

Příběh mnicha, který vás pozve do minulosti a ukáže vám jak se dříve vyráběli knihy, Následně si společně vytvoříte jednoduché příběhové leporelo. 
Cíle programu:
Poznání a porozumění procesu vzniku knihy. Rozvoj motoriky..Obnovení tradic starého knihařského řemesla. 

Skriptorium bylo finančně podpořeno díky projektu Malovaná zahrada z prostředků Státního fondu životního prostředí částkou 500.000 korun.

Knižní vazby byli finančně podpořeny Královéhradeckým krajem.

Doba trvání: 1.5 hod.
Cena: 60,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.