Kouzla barev

Středověká barvírna nás zavede do světa bádání a experimentování. Děti budou mít možnost podle rozmanitých technik a postupů vytvářet barvy různých odstínů a konzistencí.  A to vše bez chemie, na přírodní bázi, podle receptů našich benediktinských předků. Vyzkouší si řemeslo „mistra míchače“ a společně tak vytvořit barvy a obrazy podle své fantazie. 

Ukázat jedinečnost Broumovska a podpořit u žáků pozitivní vztah k přírodě a přírodnímu dědictví chce série vzdělávacích programů S knížkou dobou středověkou Maiwaldovy akademie. Od poloviny ledna 2016, kdy vznikla v prostorách kláštera středověká písarna, obnovujeme tradici původního klášterního vzdělávání. Zábavnou a hravou formou vtáhne děti do světa středověké písárny, ukáže, jak a čím se kdysi psalo, jak se vytvářely knihy a herbáře, jak se vyráběl papír a pergameny. 

Cíl programu:
Děti poznají, z čeho se dají vyrobit přírodní barvy a jak vypadaly "středověké" obrázky v knížce.

Rozvíjené klíčové kompetence RVP:
Komunikativní, spolupráce, k učení, občanská a činnostní (děti se zdokonalují v manuální činnosti, rozví toleranci k odlišnému),  k. k řešení problémů (objevují a vymýšlí řešit úkol)

Rozvíjené vzdělávací oblasti:
Dítě a jeho tělo – dítě získává pomocí praktických úkolů větší jistotu v manuálních dovednostech, zapojuje různé smysly
Dítě a jeho psychika – dítě se samo se vyjadřuje k danému tématu, aktivně komentuje zážitky, prohlíží knížky,
Dítě a ten druhý – dítě se snaží spolupracovat, vyřešit ve skupině daný úkol, kooperuje
Dítě a společnost – dítě si utváří povědomí o existenci historie a ostatních kultur, vedeno k toleranci k odlišnému
Dítě a svět - dítě rozvíjí soucítění se vším živým

Skriptorium bylo finančně podpořeno Státním fondem životního prostředí a Královéhradeckým krajem. 

Doba trvání: 1 hod.
Cena: 80,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.