Šest smyslů – vnímej přírodu

Pojďme do přírody za zážitky. Během výletu po Broumovsku se podíváme na přírodu všemi smysly. Objevíme její krásy a zajímavosti. Neobvyklé, ale zároveň jednoduché aktivity nám pomohou naučit se přírodu číst a naslouchat jí.

S programem můžeme přijet i za Vámi do školky, v tomto případě je potřeba k ceně programu připočítat cestovné lektora. 

Cíle programu: děti poznají své smysly; dokáží vnímat přírodu čichem, hmatem, sluchem, hmatem, chutí; vyzkouší si pozorování přírody dalekohledem

Rozvíjené klíčové kompetence:
kompetence k učení – dítě přírodu pozoruje a zkoumá, objevuje a učí se; kompetence k řešení problémů -v přírodě řeší úkoly, samo zkouší vymyslet řešení; komunikativní kompetence - dítě je aktérem pohádkového příběhu, ​sociální a personální kompetence - dítě je podněcováno k vyjadřování svých myšlenek; činnostní a občanské kompetence - rozvíjí empatii a toleranci 

Rozvíjené vzdělávací oblasti:
dítě a jeho tělo, ​dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, ​dítě a svět

Doba trvání: 1 hod.
Cena: 80,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.