Za příběhem papíru

Víte, co to je pergamen, jak se vyráběl a k čemu sloužil? To vše si ukážeme ve zrekonstruované středověké papírně, kde se děti seznámí s technikou výroby papíru. Uvidí a vyzkouší si těžkou práci pergameníka, dozví se, jak se papír vyvíjel a z jakých materiálů vznikal, než došel do podoby, v které ho známe dnes. V neposlední řadě si vytvoříme také ruční papír.

Ukázat jedinečnost Broumovska a podpořit u žáků pozitivní vztah k přírodě a přírodnímu dědictví chce série vzdělávacích programů S knížkou dobou středověkou Maiwaldovy akademie. Od poloviny ledna 2016, kdy vznikla v prostorách kláštera středověká písarna, obnovujeme tradici původního klášterního vzdělávání. Zábavnou a hravou formou vtáhne děti do světa středověké písárny, ukáže, jak a čím se kdysi psalo, jak se vytvářely knihy a herbáře, jak se vyráběl papír a pergameny. 

Cíle:
Děti poznají z čeho se vyrábí papír a porozumí, proč mají papírem šetřit. Dokáží vyrobit svůj ruční papír. Porozumí slovu recyklace.

Rozvíjené klíčové kompetence RVP:
Kompetence k učení – dítě naslouchá pohádce, rozumí mluvenému slovu, uplatní své porozumění.
Kompetence k řešení problémů –v pohádce se snaží vyřešit problém, který v příběhu nastane.  
Komunikativní kompetence - dítě je vedeno k vyjadřování vlastního názoru, rozumí mluvenému slovu.
Občanské a činnostní kompetence –dítě si uvědomuje problémy spojené s plýtváním papírem, chápe smysl recyklace, zdokonaluje se v manuální činnosti.

Rozvíjené vzdělávací oblasti:
Dítě a jeho tělo – dítě získává pomocí praktických úkolů větší jistotu v manuálních dovednostech.
Dítě a jeho psychika – dítě rozumí pohádkovému příběhu, samo se vyjadřuje k danému tématu.
Dítě a ten druhý – dítě se snaží spolupracovat, vyřešit ve skupině daný úkol.
Dítě a společnost – dítě přemýšlí nad důsledky svého chování v rámci produkce odpadů, tvoří svůj vlastní papír dle svého vzoru.
Dítě a svět – dítě získává kladný vztah se stromům, rozvíjí se soucítění se vším živým.

Skriptorium bylo finančně podpořeno Státním fondem životního prostředí a Královéhradeckým krajem. 

Doba trvání: 1 hod.
Cena: 80,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.