Příměstský tábor "Filmfárum" - OBSAZENO

FILMOVÝ TÁBOR

25. - 29. 7. 2022 od 8 do 16 hodin
Doporučená věková skupina: 9 – 15 let

Příměstský filmový tábor Filmfárum povedou dva zkušení a velmi oblíbení lektoři Tomáš a Jakub. Společně s nimi děti poskládají filmový tým, který bude tvořit, natáčet, hrát a seznamovat se s filmovým děním. Vyzkouší si práci s kamerou, jednoduchou animaci či střih. 

Závěr tábora vyvrcholí v sále Dřevník slavnostní premiérou natočeného filmu, na kterou budou pozváni rodiče i veřejnost. 

Cena: 1000 Kč / osoba

*Na dotovanou cenu tábora mají nárok rodiče (zákonní zástupci) dětí, kteří doloží:

a) že jsou zaměstnaní;

b) že vykonávají podnikatelskou činnost;

c) že v případě nezaměstnanosti práci aktivně hledají;

d) že jsou zapojeni v procesu vzdělávání, či rekvalifikace.

Plná cena tábora bez dotace je 2500 ,- Kč/ osoba

Více informací a rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, 734 443 165

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY KLÁŠTER BROUMOV  REGISTRAČNÍ ČÍSLO ŽÁDOSTI CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015884

je spolufinancován Evropskou unií. 

Tábory jsou díky podpoře EU z Operačního programu Zaměstnanost určeny především zaměstnaným rodičům, s trvalým pobytem v regionu Broumovska.