Příměstský tábor "Filmfárum" 2024

Filmový tábor

KAPACITA NAPLNĚNA

22.–26. 7. 2024 od 8 do 16 hodin
Doporučená věková skupina: 9–15 let

Příměstský filmový tábor Filmfárum povedou dva zkušení a velmi oblíbení lektoři Tomáš a Jakub. Společně s nimi děti poskládají filmový tým, který bude tvořit, natáčet, hrát a seznamovat se s filmovým děním. Vyzkouší si práci s kamerou, jednoduchou animaci či střih. 

Závěr tábora vyvrcholí v pátek 26.7 2024 od 15,00 hod v sále Dřevník slavnostní premiérou natočeného filmu, na kterou budou pozváni rodiče i veřejnost. 

Táborné: 3000 Kč / dítě

Více informací a rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, 734 443 165

Doba trvání tábora: po – pá, od 8,00 – 16,00 hod.

Rezervace a koordinace akce:  martina.junkova@broumovsko.cz, tel. 734 443 165  

 

* Smluvní podmínky

Co s sebou: Lahev s pitím, náhradní sportovní oblečení, v případě vysokých teplot opalovací krém a pokrývku hlavy, vhodné oblečení v případě nepříznivého počasí, užívané léky, kopii kartičky pojištěnce. 

Tyto věci si děti mohou ponechat po celý týden v prostorách kláštera. Všechny věci prosím označte jménem dítěte či značkou.  

1. Cena tábora:  

Cena je sestavena zpravidla z následujících položek:  

- nákladů na oběd a svačiny 

- poplatku na základní úrazové pojištění dítěte 

- nákladů za nájem prostor

- náklady spojené s platy pracovníků tábora

2. Přihlášení dítěte na tábor 

Zákonný zástupce si účast na táborech pro své dítě objednává na základě závazné přihlášky. Podání přihlášky lze osobně ve smluvený termín v klášteře Broumov nebo elektronicky na email: martina.junkova@broumovsko.cz 

3. Potřebné doklady k doložení:

  závazná přihláška 

4. Platba za tábor 

Cenu tábora je nutno zaplatit nejpozději do 1.6 2024

Platbu prosím proveďte převodem na účet: 3658078369/0800 Variabilní symbol: 202407. Do poznámky prosím uveďte PTF a jméno dítěte. 

5. Zrušení pobytu 

vratky peněz v mimořádných případech  

-Bude-li pobyt zrušen rodiči v průběhu tábora bez udání důvodu nebo "z individuálních pocitů" rodičů, poplatek za táborový pobyt se nevrací.  

- Bude-li pobyt dítěte v průběhu tábora zrušen rodiči z vážných rodinných důvodů či jiných závažných důvodů, které budou rodičům písemně prokázány, bude rodičům vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů. 

- Bude-li nutné dítě v průběhu tábora odeslat domů z vážných zdravotních důvodů, bude dítě odesláno na náklady rodičů a rodičům bude vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů.  

- Bude-li nutné tábor před zahájením zrušit z pandemických důvodů nebo jiným novým vyhlášením vlády, vrací se rodiči celá částka táborného. Pokud se tábor z těchto důvodů přeruší v části, bude rodičům vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů.  

6. Závěrečná ustanovení  

Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky, elektrotechnika apod.) si děti zodpovídají samy a Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s. za tyto věci nepřebírá zodpovědnost. 

Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami, zákonný zástupce dítěte stvrzuje svým podpisem na přihlášce dítěte k příměstskému táboru.