Příměstský tábor - SOCHAŘSKÝ ATELIÉR

Příměstský sochařský tábor pro děti.

Termín: 17. - 21. 7. 2023
Čas: od 8 do 16 hodin
Doporučený věk: 9 – 15 let


Na co se děti mohou těšit?
Děti si vyzkouší práci sochaře od náčrtů a kreseb přes experimenty s různými materiály až k finálním sochám a jejich prezentaci. Budeme pracovat s hlínou, sádrou, betonem, drátem, plastem, textilem i odpadním materiálem.
Inspirací pro vlastní tvorbu budeme čerpat:
-> z barokní výzdoby kláštera
-> moderního pojetí soch Luďka Míška v klášterní zahradě
-> výstavou umělce Martina Skalického v Dětské galerii Lapidárium.
Závěr tábora vyvrcholí v klášterní zahradě, kde vystavíme naše díla a uspořádáme vernisáž pro rodiče, přátele a veřejnost.

A kdo provede děti sochařským ateliérem?
Výtvarnice Kateřina Šichanová. Káťa vystudovala Učitelství výtvarné výchovy a Edukaci v kultuře na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je také absolventkou Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem. Působila jako edukátorka a lektorka v Pevnosti poznání v Olomouci a v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově. V současné době pracuje jako učitelka výtvarného oboru v ZUŠ Smiřice a edukátorka v Muzeu Náchod. V broumovském klášteře se věnuje edukaci především pro Dětskou galerii Lapidárium.

Cena: 3 000 Kč / osoba
V ceně tábora je strava a veškerý materiál pro tvorbu.

Více informací a registrace:
e-mail: ma@klasterbrou,mov.cz
tel: 603 271 426