Příběh obilí

Pojďme spolu poznat obilí od semínka, přes klásek až po mouku. Jak sklízeli obilí naši předkové? Co jsou snopy, panáci, hrabla? Jak probíhaly žně? Děti si během programu samy namelou mouku a vyrobí si vlastní müsli pomocí vločkovače.

S programem můžeme přijet i za Vámi do školy, v tomto případě je potřeba k ceně programu připočítat i cestovné lektora.

Cíle programu:

Děti se dozvědí jaké druhy obilí se v ČR pěstují a na co se používají, dokáží popsat zpracování obilí, uvědomují si, jak je pro člověka obilí důležité, poznají zvyky a tradice pojící se s pěstováním a sklizní obilí, rozvíjí svou schopnost pracovat s různými výukovými pomůckami, zdokonalí se v manuální zručnosti

Rozvíjené klíčové kompetence:

Kompetence k učení – žáci propojují poznatky z různých vzdělávacích oblastí, vytváří si komplexnější pohled na téma stravy a zemědělství, kompetence komunikativní – diskutují o tématu zdraví, životním prostředí, historii, vyjadřují a obhajují své myšlenky, kompetence sociální a personální – žáci chápou potřebu spolupráce na daném úkolu, kompetence pracovní – procvičuje manuální činnosti, sami si připravují musli a melou mouku, kompetence občanské – chápe základní ekologické souvislosti, oceňují naše tradice, kompetence k řešení problémů – probírají důsledky vlivu člověka na přírodu, na vlastní zdraví apod.

Rozvíjené klíčové obory:

Dítě a jeho svět, společnost, příroda, svět práce, zdraví 

 

 

Doba trvání: 1 hod.
Cena: 80,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.