Žít baroko

Edukační program seznamuje žáky základních škol s barokní kulturou, hlavními rysy barokní architektury, výtvarného i sochařského umění, tak i částečně s hudbou. Tento program klade důraz na intenzivní prožitek a okamžité využití nabytých vědomostí v praxi. Je v maximální možné míře využíváno barokních interiérů i exteriérů Kláštera Broumov. Žák je nejprve seznámen se základní charakteristikou barokního slohu, poté získané znalosti uplatní v komunikační hře, která je založena na poznávání typických barokních prvků. Žáci se společně s lektorem seznámí se všemi sochami svatých na klášterní balustrádě, a dozvědí se proč je každému svatému přidělen atribut. Poté žáci vytvoří živou barokní sochu a edukační program zakončí v klášterním kostele sv. Vojtěcha při vznešeném zvuku kostelních varhan. 

Cílová skupina: 3.–9. třída

Cíle programu: žák popíše základní prvky barokní architektury, umění a sochařství, dokáže přiřadit k uměleckým předmětům autora a dokáže navrhnout sochu světce se současným atributem.

Klíčové kompetence: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní.

Vzdělávací oblasti: umění a kultura, člověk a společnost, člověk a jeho svět.

Vzdělávací obory: člověk a jeho svět, dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova.

Doba trvání: 1.5 hod.
Cena: 140,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.