Polická křídová pánev - fenomén, kde geologický vývoj určil tvář živé přírody

Podhorská krajina střední části Broumovska oplývá podmanivou krásou. Turisticky atraktivní pískovcová skalní města, malebná venkovská zákoutí s roubenými chalupami, bohatá a pestrá  příroda bučin ve stráních, květnaté louky, prameny s čistou vodou. Na malém území je naservírovaná překvapivě výživná ochutnávka toho, jak v přírodě všechno souvisí se vším. Polická křídová pánev se tentokrát nepředstaví jako známý vydatný zdroj pitné podzemní vody, ale jako jedinečné území, kde podobu  krajiny i bohatství živé přírody zásadním způsobem podmínil geologický vývoj.
Přednášející: 
Ing. Petr Kuna pochází z Hradce Králové a v oblasti Broumovska se pohybuje od svého mládí. Dvacet let se zde profesionálně zabývá ochranou přírody. Od absolvování oboru krajinné inženýrství na lesnické fakultě České zemědělské univerzity v Praze pracuje na Správě CHKO Broumovsko v Polici nad Metují v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Hlavní náplní jeho činnosti je úřední i praktická péče o lesy a dřeviny z hlediska ochrany přírody.  Má na starosti také neživou přírodu, geologie je zároveň i jedním z jeho koníčků ve volném čase.

čtvrtek 12. září 2019 od 18,00 hodin