Tajemná zahrada

Zahrada nám umožňuje nahlédnout do nejdávnější historie Broumovska před příchodem člověka.Uspořádání krajiny a sídel v ní je dodnes dáno benediktinskou kolonizací před 800 lety. Vznik zahrady za hradbami předznamenalo období rozvoje po ničivé 30leté válce, na kterou navázal velký rozmach v době baroka. Průmyslová revoluce, která na Broumovsku znamenala hlavně rozvoj textilního průmyslu, přinesla zásadní proměnu společnosti i změny v zahradě. Ve 20. století se klášterní zahrada stala svědkem nuceného odchodu německy mluvících obyvatel, represí proti církvi i zahrádkaření 80let. Po roce 2007 se v rámci důkladné revitalizace kláštera podařilo díky nadšení řady lidí a národním a evropským zdrojům navrátit i zahradě tvář, ducha, život a smysl.

Cíle programu:

Studenti porozumí historickému vývoji od počátku osidlování Broumovska po dnešní dny, uvědomí si jaký vliv měly historické události na společnost.

Klíčové kompetence:

kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní.

Vzdělávací oblasti:

umění a kultura, člověk a společnost, člověk a jeho svět.

Vzdělávací obory:

člověk a jeho svět, dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova.

Program byl finančně podpořen díky projektu Interpretace přírodního dědictví CHKO Broumovsko z prostředků Státního fondu životního prostředí a Královéhradeckým krajem.

 

Doba trvání: 1.5 hod.
Cena: 100,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.