Filmfárum

Jeden z nejoblíbenějších programů pro žáky základních a středních škol – filmové dílny Filmfárum. Žáci si za přítomnosti zkušeného lektora vyzkouší práci s kamerou, jednoduchou animaci či střih. Vytvoří si filmový tým, který bude tvořit, natáčet, hrát a seznamovat se s filmovým uměním. Ve vzájemné spoluprácí vytvoří film krátké stopáže. Pokud by se vám nechtělo opouštět prostředí školy, lektor může přijet přímo za vámi díky programu Filmfárum u vás ve škole.

 

Cíle programu: žák porozumí filmovým základům, zvládne základní práci s kamerou a vyzkouší si profese pohybující se ve filmovém světě

Klíčové kompetence: kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní.

Vzdělávací oblasti: informační a komunikační technologie, umění a kultura, člověk a společnost, člověk a jeho svět, člověk a svět práce

Vzdělávací obory: mediální výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, dějepis

 

Doba trvání: 5 hod.
Cena: 140,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.