Michal Škapa aka Tron / Periferie

Michal Škapa aka Tron / Periferie
Kurátor: Radek Wohlmuth 

Termín výstavy: 2. 5. - 13. 6. 2021 
Autorská komentovaná prohlídka: 23. 5. od 14 h
Graffiti workshop pro veřejnost: 21. 5. od 15 h
Přednáška s autorem o graffiti: 21. 5. od 11 h

Michal Škapa aka Tron (1978) je jedním z nejvýraznějších autorů spojených s českou graffiti scénou. Patří k silné generaci writerů, která nastoupila v polovině 90. let. Stále si v této komunitě udržuje respekt, ale zároveň se jako jeden z mála dokázal prosadit i v běžném galerijním provozu. Už název jeho projektu naznačuje téma, kterým se dlouhodobě zabývá – je to město, odkrývání a uvědomování si jeho struktur, detailů, procesů i skrytého života v něm. Periferie je obecný pojem, který označuje okrajovou část nějakého většího celku. V urbanismu představuje hraniční pás města, v ekologii zase regiony, které proměnila lidská činnost, jinými slovy kulturní krajina. Je to každopádně slovo, které v sobě nese nádech vykořeněnosti a diskomfortu, zóna ve stínu s vlastním životem a zákonitostmi.

Výstava Michala Škapy pracuje s podobou obrazové instalace doplněné městským mobiliářem. Její součástí jsou stejně tak gestické textové malby vycházející z runového písma brazilských vandalů, jako kolážovité kompozice realistických městských bloků vytvořené americkou retuší. Jejich fúze odkazuje k psychologii, jazyku i vizualitě ulice, jako vrstevnatému fenoménu, který významnou měrou definuje dnešní svět.

Výstavní program galerie je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, Nadačního fondu GESTOR pro současné umění a GESTOR - ochranného svazu autorského, z.s. Graffiti workshop je realizován ve spolupráci s DDM Ulita Broumov.