Lidská práva - chraňme je (online workshop)

 

Workshop pro studenty, kde se účastníci interaktivní formou seznámí se základy konceptu lidských práv prostřednictvím příběhů pamětníků totalit dvacátého století. Studenti se učí rozpoznávat porušování lidských práv na příběhu konkrétního člověka. Diskutují o významu základních lidských práv a svobod a argumentují, proč je pro ně osobně jejich zachovávání důležité. Workshop pracuje s vyprávěním pamětníků publikovaném v archivu Paměť národa.

Online varianta pracuje s řadou interaktivních prvků a probíhá na platformě Zoom, nebo Meet.

Cíle workshopu:

  • seznámení se atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou
  • rozvíjení sociální a emoční inteligence účastníků 
  • výchova k toleranci a porozumění
  • rozvoj komunikačních a argumentačních dovedností účastníků a jejich schopnosti kriticky myslet
  • prevence sociálně-patologických jevů (xenofobních a rasistických postojů)
  • prevence šikany
  • přispění ke zlepšení klimatu tříd

Pro 12 – 26 žáků.
Workshop realizujeme pod taktovkou organizace Post Bellum z.ú.

👉🏻 Třídní kolektivy v rámci Královehradeckého kraje mají program ZDARMA hrazený z IKAPu. 
Rezervace a více o obsahu pro školy mimo území Broumovska: ma@klasterbroumov.cz, 734 443 165, 603 271 426

Doba trvání: 1,5 hod.
Cena: 30,-Kč/žák

Doba trvání: 1.5 hod.
Cena: 30,-Kč/žák

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.