Knihtisk - Na prahu vynálezu knihtisku

Pojďme společně prozkoumat přelomový vynález 15. století. Jaký je to vynález a jak funguje? Kdo byl Johannes Gutenberg? Jak složitá byla práce středověkého písaře v porovnání s prací v knihtiskařské dílně? Vyzkoušíme si tisk psaného slova a ilustrací pomocí dřevěných šablon a liter na replice knihtiskařského stroje, proměníme se v dělníky Gutenbergovy dílny. Vytiskneme svou první stranu knihy.

Program se váže k replice středověkého knihtiskařského stroje a ke středověké písárně (skriptoriu).

Cíle programu:
Žáci poznají knihtisk a porozumí přelomovosti jeho vynálezu. Dokáží popsat rozdíl mezi výrobou knih před knihtiskem a po jeho vynálezu.

Rozvíjené klíčové kompetence RVP:
kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální

Rozvíjené vzdělávací oblasti:
Člověk a jeho svět (tematický okruh lidé a čas), člověk a společnost (vzdělávací okruh dějepis), člověk a svět práce (organizace a plánování práce, vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku)

Tento projekt byl podpořen Nadací ČEZ částkou 200.000 korun.

Doba trvání: 2 hod.
Cena: 140,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.