Knihtisk – Na návštěvě u Gutenberga

Pojďme společně prozkoumat vynález knihtisku. Co je to knihtisk? Proč byl tento vynález tak významný? Kdo byl Johannes Gutenberg? Vymyslíme společně svou vlastní encyklopedii zvířat, vytvoříme bestiář podle fantazie. V roli středověkého písaře vyzkoušíme psaní brkem a inkoustem v klášterní písárně. Poté, jako dělníci první Gutenbergovy knihtiskařské dílny, objevíme tisk pomocí šablon a liter na replice středověkého knihtiskařského stroje.

​Cíl programu: ​žáci poznají knihtisk a porozumí přelomovosti jeho vynálezu. Dokáží popsat rozdíl mezi výrobou knih před po vynálezu knihtisku.

Souvislost se školním kurikulem a návaznost na RVP:
Porozumění přelomovosti vynálezu knihtisku. Porozumění hodnotě knihy v době její ruční výroby. Schopnost týmové práce a organizace činnosti ve větší skupině. Spolupráce žáků jako skupiny při společném cíli – výrobě stránek vlastní společné knihy. Týmové práce a organizace činnosti ve větší skupině. Program podporuje spolupráci žáků, analytické a kritické myšlení. 

Rozvíjené klíčové kompetence RVP: kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální

Rozvíjené vzdělávací oblasti: člověk a jeho svět (tematický okruh lidé a čas), člověk a společnost (vzdělávací okruh dějepis), člověk a svět práce (organizace a plánování práce, vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku)

Tento projekt byl podpořen Nadací ČEZ.

Doba trvání: 2 hod.
Cena: 140,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.