Karíma Al-Mukhtarová / The Different Story

Karíma Al-Mukhtarová
The Different Story

Kurátor: Radek Wohlmuth

Termín výstavy / 24. 1. – 20. 3. 2020
Vernisáž / 23. 1. 2020 od 17:00
Workshop s autorkou: sobota 15. 2. od 14:00 hodin

Vernisáž nejen pro dospělé milovníky umění, ale především pro tvořivé děti. Čeká vás komentovaná prohlídka s autorkou a kurátorem výstavy a také doprovodný program.
Výstava o tom, že i když všichni nejsme stejní, velmi často nás spojují podobné pocity. Vizuální přemýšlení o postupném ztrácení vlastní tváře i bolavém hledání sebe sama. Cesta od prvního školního focení po první vztahy. Osobní archeologie jinakosti.

„Výstava Karímy Al-Mukhtarové vychází z diplomové práce, kterou na Akademii výtvarných umění obhájila před dvěma roky. Jde v zásadě o sled inscenovaných situací, obrazy nebo objekty, jimiž se vyslovuje k některým klíčovým momentům svého života. Nejde však o výčet obvyklých životopisných nebo společenských stupínků, ale daleko spíš o uvědomování si sebe sama, schopnosti zachovat si tvář nebo stát si za vlastním názorem. Je to výstava o tom, že i když všichni nejsme stejní, velmi často nás spojují podobné pocity. Vizuální přemýšlení o hledání identity a zároveň také intervence do neveřejného prostoru vlastního já, naplněného ne vždy úplně přehledným terénem emocionality. Cesta od prvního školního focení po první vztahy. Prostě malá sebezpytná archeologie jinakosti,“ říká k výstavě kurátor Radek Wohlmuth a dodává: „Internetový Collins Dictionary slovní spojení „a different story“ (jiný příběh) charakterizuje jako výraz, který slouží k popsání situace, obvykle špatné, jež se děje za určitých podmínek, zatímco za jiných okolností k ní už nedochází. Čeština v takových případech obvykle používá obrat jiná hra. V případě Karímy Al-Mukhtarové je ale angličtina skutečnosti bližší už proto, že se jedná o příběh životní.“ 

„Jeden z hlavních důvodů, proč se zabývám identitou, je můj původ. Můj táta je z Iráku a moje máma je ze Slovenska. Já jsem se ale narodila v Čechách a moje máma se mě rozhodla vychovat stoprocentně po česku. Vždycky jsem se cítila jako Češka, ale někteří lidé z mého okolí mi to často rozmlouvali. Začala jsem hodně pochybovat sama o sobě. Proto mě hodně zajímá, jaký má společnost či blízký okruh lidí vliv na jedince a změna významů dobra/zla v sociálním kontextu. Snažím se ukazovat nejen líbivý líc, ale i rub,” vysvětluje Karíma Al-Mukhtarová 

Více o Karímě Al-Mukhtarové a její tvorbě:
www.artcasopis.cz/clanky/karima-al-mukhtarova  
www.karimalovesyou.com/artist-statement

DOPROVODNÉ PROGRAMY:​
✔✔✔ Pro veřejnost: výtvarný workshop s Karímou Al-Mukhtarovou v sobotu 15. 2. od 14:00 hodin

✔✔✔ Pro školy: animační program "Vlastní příběh"
​Koho vidím v zrcadle, když se ráno probudím? Je to ten stejný člověk, který usedne do školní lavice? Kým budu, až budu velký? Chci být Někdo! Ale co když už NĚKDO jsem? V programu se pokusíme najít rozdíl v tom, když se na nás dívají cizí oči a když se na sebe díváme sami. Tak trochu poznávat sebe sama a učit se tolerovat jinakost u druhých. Budeme hledat svůj vlastní příběh identity a přetvářet ho v umění.

✔ Délka programu: 1h 20min  Cílová skupina: Žáci 2. stupně, studenti SŠ a gymnázií
✔ Cíle programu: účastníci dokáží porozumět rozdílu mezi názorem společnosti na svou osobu a vlastnímu hodnocení sebe sama - rozlišují různé vrstvy pojmu identita Jak se člověk mění, aby odpovídal tomu, co od něj okolí očekává? A kolik v něm pak zbyde jeho vlastního já? Kdo jsme, co máme společného s ostatními a čím se odlišujeme?
✔ Vědomosti, dovednosti, hodnoty, které jsou obsahem programu: schopnost kritického posouzení pohledu jiných osob na mou vlastní. Souvislost se školním kurikulem: rozvoj klíčových kompetencí komunikativních jako formulování a vyjadřování vlastních myšlenek.
® autorkou programu je Anna Hevelková

Rezervace: ma@klasterbroumov.cz., tel: + 420 603 271 426
Výstava vznikla za podpory Státního fondu kultury České republiky.

foto Jakub Šleis / Dětská galerie Lapidárium / Karíma Al-Mukhtarová The Different Storyfoto Jakub Šleis / Dětská galerie Lapidárium / Karíma Al-Mukhtarová The Different Storyfoto Jakub Šleis / Dětská galerie Lapidárium / Karíma Al-Mukhtarová The Different Storyfoto Jakub Šleis / Dětská galerie Lapidárium / Karíma Al-Mukhtarová The Different Story