Jak zní svět (online workshop)

„Okolo nás vždycky něco nějak zní. Třeba když vstáváme, naše zívání. Maminka krájí chleba, bratr dupe, kočka mňouká, vítr fouká, déšť padá, slunce..."  Jsou zvuky, které se slyší. Některé se ale neslyší, zato se „vidí“, “cítí” nebo “představují”. V japonštině se popisují všechny tyto zvuky slovy. Ale nejenom v japonštině. Můžeme to dělat i my. 

Půvabný zvukomalebný workshop, inspirovaný knihou Jak zní svět od Hiromi Ogata, je plný krásných animací, všedních i nevšedních zvuků a herTvořivě pracuje s jazykem, objevuje s dětmi, jak různí lidé a kultury slyší svět, jak vznikají slova, a jak si každý z nás může s jazykem hrát. Používá principy literární a dramatické výchovy, tvořivé hry a bystří tak uši, oči i jazyk.

Program, ideálně vhodný pro děti 1. - 4. tříd, navazuje na vzdělávací obor Český jazyk a literatura: skrze zážitek je vede k rozvoji vnímání obsahu slovního sdělení, slovní zásoby, učí volně tvořit slova a verbálně vyjádřit své pocity, myšlenky, nálady a dojmy. Reference na již proběhlé programy viz. fotogalerie.

V současném virtuálním prostoru jde o ojedinělý projekt, který vznikl jedinečnou spoluprací velkého týmu profesionálů. Program cílí na 1. stupeň ZŠ a průběh je velmi  interaktivní a zábavný, přestože jsou si všichni vzdálení. To vše se vejde do 45 minut, takže workshop je možné zorganizovat v rámci 1 vyučovací hodiny. Celý workshop probíhá ve formě „videokonference“ prostřednictvím aplikace Zoom. Je vhodný jak pro třídy s distanční výukou, tak i pro menší skupiny dětí, které chodí do školy a využívají ve třídě interaktivní tabuli nebo projektor.

Cena workshopu pro jednu skupinu: 1.200,- Kč.
👉🏻 Třídní kolektivy na Broumovsku mají workshop Jak zní svět ZDARMA. Program pro žáky je realizován za finanční podpory MAS Broumovsko. 
Rezervace pro školy na Broumovsku: map@broumovsko.cz, t: 734 874 333
Více o obsahu programu: pavla.semerakova@broumovsko.cz, t: 603 271 426

​​
KAMPAŇ DONIO -  podpořte realizaci workshopů zdarma
Od 16. února do 31. března 2021 realizujeme kampaň ZDE: www.donio.cz. Hlavním cílem kampaně je umožnit dětem ze ZŠ a ZUŠ zúčastnit se workshopů zdarma: vybrané peníze zaplatí práci profesionálním lektorům ze Sladovny Písek, Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov a Dětského muuuzea UUUL a umožní nám doladit a udržet technické fungování celého interaktivního prostředí. Po dosažení milníků v kampani budeme se školami dohadovat konkrétní termíny workshopů podle pořadí na čekací listině.​

Koncepce workshopu: Tereza Dobiášová
Ilustrace a knižní předloha: Hiromi Ogata
Animace: Lou Sanitráková
Herní aplikace: Jakub Sanitrák
Hudba: Jaroslav Černý a Petr Nikl
Zvuková režie: Sophie Menasse
Lektorská spolupráce: Pavla Semeráková, Šárka Vávrová, Eva Hrubá (Vzdělávací a kulturní centrum Broumov), Tomáš Novotný (Sladovna Písek) a Sophie Menasse (UUUL)
Produkce: Lenka Chobotová Vancová a Pavel Janšta

Projekt vznikl ve spolupráci UUULu, Maiwaldovy akademie VKCB a Sladovnou Písek, 2020 - 2021.
Vznik online verze podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

 

Doba trvání: 1 hod.

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.