Jak zní svět

„Okolo nás vždycky něco nějak zní. Třeba když vstáváme, naše zívání. Maminka krájí chleba, bratr dupe, kočka mňouká, vítr fouká, déšť padá, slunce..."  Jsou zvuky, které se slyší. Některé se ale neslyší, zato se „vidí“, “cítí” nebo “představují”. V japonštině se popisují všechny tyto zvuky slovy. Ale nejenom v japonštině. Můžeme to dělat i my. 

Půvabný zvukomalebný workshop, inspirovaný knihou Jak zní svět od Hiromi Ogata, je plný krásných animací, všedních i nevšedních zvuků a herTvořivě pracuje s jazykem, objevuje s dětmi, jak různí lidé a kultury slyší svět, jak vznikají slova, a jak si každý z nás může s jazykem hrát. Používá principy literární a dramatické výchovy, tvořivé hry a bystří tak uši, oči i jazyk.

Program, ideálně vhodný pro děti 1. - 4. tříd, navazuje na vzdělávací obor Český jazyk a literatura: skrze zážitek je vede k rozvoji vnímání obsahu slovního sdělení, slovní zásoby, učí volně tvořit slova a verbálně vyjádřit své pocity, myšlenky, nálady a dojmy. Reference na již proběhlé programy viz. fotogalerie.

V současném virtuálním prostoru jde o ojedinělý projekt, který vznikl jedinečnou spoluprací velkého týmu profesionálů. Program cílí na 1. stupeň ZŠ a průběh je velmi  interaktivní a zábavný, přestože jsou si všichni vzdálení. To vše se vejde do 45 minut, takže workshop je možné zorganizovat v rámci 1 vyučovací hodiny. Celý workshop probíhá ve formě „videokonference“ prostřednictvím aplikace Zoom. Je vhodný jak pro třídy s distanční výukou, tak i pro menší skupiny dětí, které chodí do školy a využívají ve třídě interaktivní tabuli nebo projektor.

Tento program lze zrealizovat i v on-line variantě. 

Cena workshopu pro jednu skupinu: 1.200,- Kč.

rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, t. 734 443 165

Projekt vznikl ve spolupráci UUULu, Maiwaldovy akademie VKCB a Sladovnou Písek, 2020 - 2021.

 

Doba trvání: 1 hod.

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.