Hledám dům sokolí aneb O fauně Broumovska

Za přítomnost mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů na Broumovsku, jako je sokol stěhovavý, vděčíme pro člověka obtížně přístupným místům zdejší přírody. Skalní města ukrývají klidná zákoutí, která jsou nezbytná pro přežití sokola stěhovavého nebo výra velkého. Na strmých svazích na úbočí Broumovských stěn se dochovaly pozůstatky starého lesa, který poskytuje příležitost ke hnízdění sov (kulíšek či sýc) nebo holuba doupňáka, datla černého. Ticho a klid, které jsou v moderní krajině stále vzácnější, jsou pro přežití nejen sokola zásadní a pokud je nedokážeme zajistit, hrozí, že mnoho citlivých druhů zmizí.

Cíle programu:

Žáci vědí jaké vzácné druhy živočichů můžeme najít na Broumovsku, dokáží popsat způsob jejich života, uvědomují si si proč je důležité tyto živočichy chránit.

Rozvíjené klíčové kompetence:

Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, občanské a činnostní kompetence

Rozvíjené vzdělávací obory:

Člověk a jeho svět, společnost, příroda, svět práce

 

Rozšířená verze o písárenskou a knihtiskařkou dílnu na téma dravců – délka 7 hodin / 130 Kč žák

Program byl finančně podpořen díky projektu Interpretace přírodního dědictví CHKO Broumovsko z prostředků Státního fondu životního prostředí a Královéhradeckým krajem.

Doba trvání: 1.5 hod.
Cena: 80,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.