František Novák / Betlém

František Novák / Betlém
Kurátor: Radek Wohlmuth
 

Termín výstavy: 20. 12. 2020 – 13. 3. 2021

Absolvent ateliéru Vladimíra Kokolii na pražské AVU František Novák se už déle než pět let intenzivně zabývá otevřeným cyklem portrétních kreseb bezdomovců, který se jmenuje Člověk na papíře. Jedná se o práce v životní velikosti obrysově malované barvou na karton, tedy materiál, který lidé bez domova často používají jako izolační podložku pro přespání.

„Lidi bez domova kreslím a maluju od studií na akademii. Už tehdy jsem pracoval v Azylovém domě a právě tam sem nacházel inspiraci i první modely,“ přibližuje František Novák. „Nejdřív šlo o klasické kresby, teprve v roce 2015 jsem vyřízl postavy z formátu a umístil je do reálného prostoru, takže je divák začal vnímat víc jako partnera než obraz. Změnila se tím i jejich působivost. Pohled z očí do očí a konfrontace s davem lidí v podivném oblečením a s množstvím zavazadel jasně odkazuje k sociálním problémům a člověk se takovým setkáním běžně snaží spíš vyhnout,“ vysvětluje. Později jsem postavy ještě doplnil o atributy životních proher, závislostí nebo konkrétních příběhů. Až dodatečně jsem si uvědomil 'betlémovost' celé instalace, původní záměr to nebyl. Je to vlastně takový antibetlém, kdy místo obvyklých darů tito muži nesou Bohu své poznamenání osudem nebo výchovou,“ uzavírá. Z této obsáhlé série vychází také jeho předvánoční prostorová instalace pro Dětskou galerii Lapidárium. Výstava zároveň volně navazuje na autorovu betlémářskou rodinnou tradici, jež je pro jeho rodnou Třešť na Vysočině typická déle než dvě století.

Doprovodné programy:

⁓ ONLINE PROGRAM Člověk na papíře 
Edukační program pro školy k výstavě Františka Nováka “Betlém” nejen přibližuje instalaci v Dětské galerii Lapidárium a tvorbu autora, ale také otevírá důležité sociální téma bezdomovectví. V rámci distanční výuky obohacuje hodiny výtvarné výchovy a občanské nauky, rozvíjí kreativní a sociální kompetence, kritické myšlení a přibližuje současné umění mladé generaci.
Program není náročný na materiál. Používá se pouze karton, tužka, lepidlo a nůžky.

Délka programu: 2 x 2 hodiny výtvarné výchovy
Cena: 50 Kč / žák, student
Kontakt a více informací: ma@klasterbroumov.cz, 603 271 426

⁓ Pro veřejnost připravujeme online tvořivý workshop a přednášku s Františkem Novákem.

⁓ Nahlédnout do výstavy spolu s autorem můžete zde.
⁓ Fotoreport z výstavy je pro vás ke zhlédnutí zde.

Výstavní program galerie je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, Nadačního fondu GESTOR pro současné umění a GESTOR - ochranného svazu autorského, z.s.