Flóra

Program je zaměřen na upevňování poznatků o rostlinné přírodě, vnímání jejích krás a využití pro člověka. Formou her, interaktivních prvků a soutěží si děti uvědomí, co nám příroda dává, jak je zranitelná a jakým způsobem bychom se k ní měli chovat.

S programem můžeme přijet i za Vámi do školy, v tomto případě je třeba k ceně programu připočítat i cestovné lektora.

Cíle programu: dětí dokáží popsat charakteristiky rostlinstva, poznají nároky rostlinstva na stanoviště, dozvědí se jak se některé rostliny dají využít pro život, v čem jsou nám inspirací.

Rozvíjené klíčové kompetence RVP:
kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, občanské a činnostní kompetence,

Rozvíjené vzdělávací oblasti RVP:
dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět

Doba trvání: 1.5 hod.
Cena: 50,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.