FAMU / Důvod procházky

Termín výstavy | 15. 5.–27.8. 2019
Vernisáž: 14. května 2019 od 18 hodin 

Souhrnná výstava i katalog účastníků plenérů pořádaných pod hlavičkou Ateliéru klasické fotografie pražské FAMU mapuje tři roky zaznamenávání krajiny Broumovska. Sudetský region nabízí nejen řadu unikátních biotopů a geomorfologických jevů, ale také architektonických počinů, které se s tamním reliéfem takřka neodlučitelně pojí a vytvářejí tak unikátní prostředí pro testování tradičních i netradičních zobrazovacích strategií.

V rámci výjezdů tak vznikla řada cyklů pokrývající spektrum fotografických disciplín od typologických přístupů, přes subjektivně-dokumentární tendence pracující se zachycením genia loci, až po užívání historických technik. Souhrnná výstava si tedy klade za cíl přehledně shrnout působení více než padesáti svébytných autorů v broumovském mikroregionu a sumarizovat tvůrčí přístupy, které byly během pobytů aplikovány. 

Výstava je věnována především dětským návštěvníkům a studentům (nejen) uměleckých oborů. Představuje dvě stěžejní témata: „Technologie fotografického tisku“ a „ Krajinu Broumovska okem studentů FAMU “. Na tato témata navazují doprovodné programy k výstavě, které pro veřejnost probíhají každou sobotu od 12:00 hodin. Školní kolektivy si mohou prohlídku výstavy s doprovodným programem zarezervovat po domluvě s lektory. 

Mohou v nás fotografie vyvolávat touhu po dotyku s krajinou? Odpověď najdeme společně během animačního programu Umění přírody. Program nás zavede do krajiny Broumovska skrz umělecké fotografie studentů, které zanechají svou stopu v mnoha našich smyslech. Program je tvořivý, vhodný pro děti od tří let..

Animační program Je těžké být fotografem? nám pomůže porozumět světu umělecké fotografie. Co je to "decisive moment" / tzv. zachycení rozhodujícího okamžiku a umíme to v dnešní době vizuálního balastu ve veřejném prostoru? Můžeme vnímat fotografii jako originál? Co je to kompozice? Porozumění základním pojmům a komentovaná prohlídka výstavy nás na okamžik promění ve skutečné fotografy. Společně si vyrobíme jednoduchou kameru obscuru a "vyvoláme modrotiskovou fotografii. Program je vhodný pro děti od šesti let v doprovodu rodičů.

Rezervace na ma@klasterbroumov.cz nebo tel: 603 271 426

Výstava je otevřena denně 1016 hod. (polední pauza od 12–13 hod.)
V případě nepřítomnosti lektorů, je možné, si zapůjčit klíč od galerie v Muzeu Broumovska.

Vstupné: 10 Kč / osoba; děti do 3 let a ZUŠ zdarma

Důvod procházky FAMUFoto Martin NetočnýFoto Martin NetočnýFoto Martin NetočnýFoto Martin NetočnýFoto Martin NetočnýFoto Karolína PokornáFoto Karolína PokornáFoto Karolína PokornáVernisáž Důvod procházkyVernisáž Důvod procházkyFoto Karolína PekárkováFoto Martin NetočnýFoto Karolína Pokorná